Kollektivtrafikant Sthlm

Den nationella trafikplanen är ett stort svek mot SL-resenärerna

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 22:59 CEST

Det första utkastet till överenskommelse mellan Trafikverken för hur kommande infrastruktursatsningar de närmaste 12 åren är en stor besvikelse för SL-resenärerna. Förutom City- och Mälarbanan ger regeringen nästan inget stöd för spårburen kollektivtrafik i Stockholm. Detta är ett stort svek mot Stockholms kollektivtrafikanter menar resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm.

Nästan inga av de kollektivtrafikprojekt som lyfts fram som nödvändiga i regionplanen för att klara befolkningsökningen i länet finns med i trafikplanen. Bland de projekt som inte får någon finansiering alls finns Snabbspårväg Syd, Tvärbanans Kistagren, konverteringen av stombusslinje 4 till spårvagn, tunnelbana till Nacka, tunnelbana till Karolinska, ny pendeltågsförbindelse mot Arninge/Norrtälje samt upprustningen av Saltsjöbanan. De två spårvägsprojekten Tvärbana Ost och Tvärbanans Solnagren får endast finansiering med 15-20 procent, det vill säga betydligt mindre än de 50 procent som har varit det vanliga statsbidraget vid liknande projekt tidigare.

- Om det här utkastet till fördelning blir verklighet är det en smärre katastrof för SL-resenärerna. Det är redan så trångt i tunnelbanan att SL har börjat plocka bort säten för att få plats med fler stående. Om befolkningstillväxten fortsätter och inga fler satsningar görs kommer situationen i kollektivtrafiken att bli outhärdlig, säger Kollektivtrafikant Sthlms ordförande Oskar Reimer

En sammanräkning av projekten som regeringen har pekat ut och som återfinns i utkastet till nationell trafikplan visar att regeringen satsar cirka tre gånger så mycket på nya vägar i Stockholm som på ny kollektivtrafik.

- Detta är en satsning på ökad biltrafik och fler köer. Det känns gammalmodigt och ineffektivt och är dessutom helt förkastlig ur miljösynpunkt. Vi har tidigare känt oro för att framförallt Förbifart Stockholm skulle ta stora ekonomiska resurser från kollektivtrafiken. Nu har vi tyvärr fått vår oro bekräftad, säger Oskar Reimer.

För mer information:

Oskar Reimer, ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm, Tel 070-635 55 15

Mikael Sundström, styrelseledamot i Kollektivtrafikant Sthlm, Tel 073 - 828 96 45