Stockholmsbörsen AB

Den nordiska integrationen fortsätter - HEX Integrated Markets går med i NOREX

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:38 CET

OMHEX division HEX Integrated Markets och NOREX tar i dag ytterligare
ett steg i integrationen av de nordiska och baltiska marknaderna - HEX
Integrated Markets går med i NOREX-alliansen. De nordiska börsernas
gemensamma mål är att skapa en fullständigt integrerad nordisk och
baltisk värdepappersmarknad och således öka den nordiska regionens
konkurrenskraft ytterligare.

"Sammanslagningen mellan OM och HEX var ett betydelsefullt steg för att
skapa en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad. Det är
naturligt för oss att fortsätta integreringen med att inbegripa alla HEX
Integrated Markets marknadsplatser, dvs. börserna i Stockholm,
Helsingfors, Tallinn och Riga, i det befintliga samarbetet med våra
NOREX-partner", säger Jukka Ruuska, vice VD för OMHEX och VD för HEX
Integrated Markets.

"Inklusive HEX Integrated Markets kommer NOREX att täcka hela den
nordiska regionen och två tredjedelar av det baltiska området, vilket
omfattar sju börser, fyra clearingorganisationer och tre
värdepapperscentraler. Vår vision är att skapa en gemensam, fullständigt
integrerad marknadsplats för finansiella instrument, inklusive aktier,
obligationer och derivat, som kort sagt kommer att vara en av världens
mest effektiva värdepappersmarknader", förklarar Hans-Ole Jochumsen, VD
för Köpenhamns Fondbörs.

"Våra kunder kommer att få stor nytta av den integrerade
handelsplattformen och harmoniseringen av regler och praxis, bl.a. genom
ökad likviditet, mer effektiv åtkomst för våra medlemmar, ett större
tjänsteutbud och lägre kostnader för anslutning till nordiska marknader.
En integrerad nordisk och baltisk marknad kommer också att dra till sig
nya medlemmar, emittenter och investerare", tillägger Kerstin Hessius,
styrelseordförande i NOREX och VD för Stockholmsbörsen.

"När de finska, estniska och lettiska marknaderna väl börjar handla i
handelssystemet SAXESS nästa år blir det enkelt att få tillgång till
värdepapper från sju olika marknader via ett enda handelssystem. Med
tanke på de olika teknikerna för clearing och avveckling kommer det å
andra sidan att bli en utmaning att förenkla avvecklingen över gränserna
inom och gentemot det nordiska området. Börserna ser alltså fram emot
ett närmare samarbete med värdepapperscentralerna för att förenkla
clearing och avveckling över gränserna i det nordiska området och på så
sätt öka den nordiska och baltiska regionens konkurrenskraft
ytterligare", säger Sven Arild Andersen, VD för Oslo Börs.

"ICEX välkomnar detta viktiga steg mot en integrerad nordisk och baltisk
värdepappersmarknad. Vi anser att en sådan gemensam marknad i den här
regionen ger en stabil grund för en konkurrenskraftig och effektiv
värdepappersmarknad i ett globalt sammanhang," framhåller Thordur
Fridjonsson, VD för Islands Börs.

I samband med att HEX Integrated Markets blir medlem av NOREX kommer man
att förhandla om ett nytt NOREX-avtal. Avtalet ska enligt planerna
undertecknas under första kvartalet 2004.

För att följa presskonferensen idag klockan 13.30, se bifogad länk
http://www.stockwise.tv/ws3/#


För mer information, vänligen kontakta:

Jukka Ruuska, vice VD för OMHEX, VD för HEX Integrated Markets,
tel. +358 9 6166 7200

Hans Ole Jochumsen, VD för Köpenhamns Fondbörs,
tel. + 45 33 93 33 66

Sven Arild Andersen, VD för Oslo Börs,
tel. + 47 90 64 80 71

Thordur Fridjonsson, VD för Islands Börs,
tel. +354 5252800

HEX Integrated Markets, en division inom OMHEX, är norra Europas största
värdepappersmarknad. Med handel på Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX
Tallinn och HEX Riga får investerarna genom HEX Integrated Markets
tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska aktiemarknaden.
HEX Integrated Markets driver också värdepapperscentraler i Finland,
Estland och Lettland.

NOREX är en strategisk allians mellan de nordiska börserna. NOREX-
alliansen är unik då den är den första börsalliansen som har infört ett
gemensamt system för aktiehandel och harmoniserade regler och krav
mellan de olika börserna med avseende på handel och medlemskap.
Alliansen består för närvarande av Köpenhamns Fondbörs, Islands Börs,
Oslo Börs och Stockholmsbörsen.