Skangass AS

Den nordiska LNG-marknaden växer – Rederier och industrier kommer att dra fördel av ett långsiktigt konkurrenskraftigt utbud av flytande naturgas från Skangass

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 14:21 CEST

Gasums förvärv av Skangass kommer att ge ett långsiktigt och konkurrenskraftigt utbud av flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. I och med det geografiska enandet av de finska, norska och svenska marknaderna genom förvärvet kan hela marknaden erbjudas konkurrenskraftig LNG både för kunder inom rederinäringen och industrin utanför gasnätet.

Gasum och Lyse-koncernen slutförde förvärvet 2 maj 2014. Detta resulterade i att Gasum förvärvade 51 % av norska företaget Skangass distributionsverksamhet för LNG från Lyse-koncernen. Skangass terminaler, tankfartyg och LNG-tankbilar kommer att komplettera Gasums LNG-utbud och möjliggöra den snabba utveckling av LNG-infrastrukturen som krävs.

– Förvärvet av Skangass stödjer vår strategi och finska statens mål att påskynda uppbyggandet av LNG-infrastrukturen för att säkerställa tillgängligheten och distributionen av LNG för sjötransporten och industri. Med LNG kan tillgång till naturgas utsträckas till industri- och energianläggningar utanför gasnätet, vilket ökar energitillförselns mångfald och säkerhet. Större importvolymer av LNG kommer att resultera i stark konkurrenskraft för produkten och vi kommer att kunna erbjuda våra nuvarande och framtida kunder tillgång till LNG på långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor, säger Gasums VD Johanna Lamminen.


Gasums LNG-verksamhet, produktionsanläggningen i Borgå och den planerade terminalen i Björneborg blir en del av Skangass. Inget investeringsbeslut har hittills fattats angående byggprojektet för importterminalen i Björneborg. Gasum har ingett en ansökan till Arbets- och näringsministeriet för investeringshjälp till LNG-terminalen. Man hoppas ha terminalen klar på hösten 2016.


Detta förvärv stärker vår ställning som en ledande aktör inom LNG på den nordiska marknaden. Tillsammans har vi starka kunskaper inom såväl säker och effektiv terminaldrift, transport och bunkringsverksamhet som kundsupport. Den nya förbättringen i infrastrukturen kommer att bidra till fortsatt tillväxt i antalet LNG-drivna frakt- och passagerarfartyg i Nordsjön och Östersjön, vilket kommer att resultera i minskningar i emissioner i synnerhet inom sjötransporten. Det är viktigt för oss att kunna fatta beslutet om investeringen i LNG-terminalen i Björneborg så snart som möjligt så att vi kan påbörja byggnationen, säger Skangass VD Tor Morten Osmundsen.

Skangass LNG-produktionsanläggning i Risavika i Norge kommer att förbli i Lyses ägo och Skangass har ingått ett långsiktigt leveranskontrakt med ägaren. Driftsättning pågår av den nya terminalen i Lysekil och den kommer att var i drift i juni. Den kombinerade lagerkapaciteten i terminalerna i Risavika, Øra i Fredrikstad och Lysekil kommer att ligga på nästan 70 000 m3. Skangass har charterparter för två LNG-tankfartyg och förvärvet gör att flottan med LNG-tankbilar kommer upp i totalt 20 fordon. 

Tor Morten Osmundsen fortsätter som VD för nya Skangass och Gasums VD Johanna Lamminen kommer att vara ordförande i företagets styrelse. Förutom Lamminen består styrelsen av Gasums vice VD för energihandel Aleksei Novitsky, Lyse-koncernendirektör för energi Ole Gabrielsen, Lyse-koncernendirektör för ekonomi och finans Leiv Ingve Ørke, högre delägare i finansrådgivningsfirman ProCorp Bernt Stilluf Karlsen samt Eera Oy:s exekutiva konsult Kimmo Rahkamo.

– Vi ville förstärka styrelsen med två högst erfarna externa medlemmar. Bernt Stillufs expertis inom rederiföretag och sjötransport i allmänhet och Kimmo Rahkamos långa erfarenhet inom energibranschen kommer att vara värdefulla för oss när vi utvecklar LNG-infrastrukturen i Östersjön, säger Gasums VD Johanna Lamminen.

För vidare information, kontakta:

Johanna Lamminen, verkställande direktör, Gasum AB

Telefon: +358 20 44 78602

Tommy Mattila, chef för LNG, Gasum AB

Telefon: +358 20 44 78523

fornamn.efternamn@gasum.fi

Ole Gabrielsen, exekutiv vice VD, energi, Lyse

Telefon: +47 934 88 301

fornamn.efternamn@lyse.no

Tor Morten Osmundsen, verkställande direktör, Skangass

Telefon: +47 416 85 771

tmo@skangass.no

Gasum är en finsk expert inom naturliga energigaser. Företaget importerar naturgas till Finland, som den vidarebefordrar och levererar för energiproduktion, industri, hushåll och transport. Gasum är en aktiv utvecklare av den finska biogassektorn. Företaget är den ledande leverantören av biogas och flytande naturgas (LNG) i Finland. Gasum har initierat flera studier angående utvecklingen av biogasproduktionen och användningen av LNG som maritimt bränsle i sjöfarten på Östersjön. Gasums mål är att vara den ledande aktören på LNG-marknaden i den norra Östersjöregionen.
www.gasum.com

Skangass är den ledande aktören på den nordiska LNG-marknaden. Företaget grundades 2007. 2013 redovisade företaget en omsättning på €145 miljoner och det hade cirka 50 anställda. Skangass LNG-produktionsanläggning ligger i Risavika i Norge. Den årliga produktionen är 300 000 ton LNG. Risavika-anläggningen förblir i Lyses ägo, men den nya joint venture, Skangass AS, har ingått ett långsiktigt leveransavtal gällande användningen av anläggningen.
www.skangass.com

Lyse är en norsk industrikoncern som är verksam inom områdena elproduktion och -överföring, telekommunikationer och byggnation, drift och underhåll av tillhörande infrastruktur. Lyse ägs av 16 kommuner i Sør-Rogaland i Norge och huvudkontoret ligger i Stavanger. 2013 redovisade koncernen en omsättning på €785 miljoner och den hade nästa 1000 anställda. Under mer än 100 år har Lyses kärnverksamhet varit alstringen och överföringen av energi. Företaget är en stor producent av hydroelektrisk kraft.  www.lysekonsern.no


Skangass är den ledande aktören på den nordiska LNG-marknaden. Företaget grundades 2007. 2013 redovisade företaget en omsättning på €145 miljoner och det hade cirka 50 anställda. Skangass LNG-produktionsanläggning ligger i Risavika i Norge. Den årliga produktionen är 300 000 ton LNG. Risavika-anläggningen förblir i Lyses ägo, men den nya joint venture, Skangass AS, har ingått ett långsiktigt leveransavtal gällande användningen av anläggningen.
www.skangass.com