QlikTech

Den nordiska logistikkoncernen Bring standardiserar QlikView i alla de 60 nordiska bolagen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 10:07 CEST

Den prisbelönta analysmjukvaran QlikView från QlikTech rullas ut i Bring, en nordisk ledande leverantör inom post- och logistikbranschen. Utrullningen av QlikView är ett vinnande resultat av koncernens egen interntävling för att effektivisera sina processer som kallas ”Finding new ways” samt att QlikView använts inom ett av Brings dotterbolag, Bring Frigo, i närmare sex år.

Det var Ulf Carlsson, BI Manager på Bring Frigo som vann tävlingen ”Finding new ways” med sitt förslag till förbättringar genom att införa QlikView i koncernens alla bolag. Bring Frigo är ett dotterbolag till Bring, en nordisk koncern specialiserad på post, logistik och kommunikation. Genom att använda QlikView i koncernens cirka 60 bolag, är det möjligt för alla dotterbolag att också göra de besparingar och få den kontroll som Bring Frigo har haft under flera år.

”Vi började i väldigt liten skala. I dag har vi kopplat på alla applikationer som vi har inom företaget, säger Ulf Carlsson. ”Man kan väl säga att vi är mycket, mycket nöjda med QlikView. Det finns enorma pengar att spara med lösningen.”

Genom att använda QlikView har Bring Frigo sparat stora pengar, även om det enligt Ulf Carlsson  är svårt att uppskatta exakt hur mycket. Det är framför allt inom HR, Ekonomi och Lager & Transport som företaget drar nytta av QlikView. Genom att företagets drygt 300 anställda själva kan gå in i beslutsstödet och enkelt få fram fakta inom relevanta områden sparas både tid och pengar.

Alla som exempelvis har budgetansvar eller resultatansvar kan enkelt få överblick och analyser av sina konton, utan att blanda in andra personer och avdelningar. Ekonomiavdelningen på Bring Frigo skickar till exempel inte längre ut rapporter, utan anställda går själva in i QlikView och tar ut de rapporter som de behöver.

För koncernen Bring innebär implementeringen av QlikView att anställda enkelt kan få ut information från koncernens alla avdelningar. Med bara två klick i QlikView kan användare till exempel få full kontroll och insyn i kundfordringarna i alla 60 dotterbolag, något som tidigare skulle ha tagit en vecka att sammanställa. Även lager och transport gör stora vinster genom att optimera resurser.

QlikView har inte bara gett interna fördelar, även externa kunder drar nytta av beslutssystemet. En av Bring Frigos kunder, som är Sveriges största exportör av mat, kan exempelvis koppla upp sig externt och i QlikView se status på sina varor, trender, lagersaldo etc. Bring Frigo har många förfrågningar från kunder som önskar egna QlikView-applikationer, samtidigt som andra företag i Bringkoncernen också starkt efterfrågar lösningen.

”Min vision är att istället för att en företagsledare frågar ekonomichefen hur det ser ut med exempelvis kundfordringar, vill jag att ledaren går till ekonomichefen och säger att så här ser läget ut och i stället frågar vilka lösningar och action points som behövs. QlikView ger ett annat perspektiv och större möjligheter att fokusera på lösningar och möjligheter”, säger Ulf Carlsson.

Kontaktperson

Marie Angselius, Angselius Rönn AB
0709 - 405 837, marie.angselius@angseliusronn.se
alternativt
Jenny Ehle, QlikTech, Director Marketing Nordic
0733 - 849 857, jenny.ehle@qliktech.com

Om QlikTech

QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutsstödsplattform hjälper människor att snabbt fatta bättre beslut. Beslutsstödsplattformen QlikView tillhandahåller analys- och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikViews unika arkitektur, där all data hålls i datorns internminne i kombination med associativ sökteknik, gör att man blixtsnabbt kan hitta viktiga samband och trender även i extremt stora datamängder. QlikView är också enkelt att implementera och anpassa. Konkurrerande system kan ta månader att få på plats, medan en QlikView-applikation ofta kan sättas upp på dagar eller några få veckor. QlikView är också så lättanvänt att användarna klarar sig med minimal utbildning, normalt bara någon timme. QlikView kan implementeras och driftas i en ”normal” IT-infrastruktur med servrar i nätverk, i molnet, på bärbara datorer eller andra mobila enheter som SmartPhones – för enstaka användare till många tusen samtidiga användare i globala organisationer. Svenskgrundade QlikTech (NASDAQ:QLIK) har idag sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA, och har kontor på många håll i världen liksom 1 100 partners. QlikTech har över 15 000 kunder i över 100 länder över hela världen.