Riksrevisionen

Den nordiska stridsgruppen 2008 – stor, dyr och med allvarliga brister

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:57 CEST

Uppbyggnaden av den nordiska stridsgruppen präglades av allvarliga brister inom materielförsörjningen, samövningen och personalförsörjningen. Kontrollen över kostnaderna var otillfredsställande och regeringens rapportering till riksdagen var otillräcklig.

Riksrevisionen har granskat uppbyggnaden av den svenskledda stridsgruppen Nordic Battle Group 2008 (NBG08) som stod i beredskap under första halvåret 2008. En slutsats är att den stridsgrupp som togs fram inte svarade mot regeringens förslag 2004. Mer än dubbelt så många svenska soldater stod i beredskap, och NBG08 kostade flera gånger mer än vad riksdagen hade informerats om. Regeringens återrapportering var för sen och otillräcklig för att ge riksdagen en rättvisande bild.

– Det är allvarligt att regeringen inte lämnat tillräcklig och rättvisande information till riksdagen som därmed inte fått ett fullgott beslutsunderlag, säger riksrevisor Jan Landahl.

Försvarsmaktens Högkvarter lade över ansvaret för materielbeställningar till de enskilda förbandsenheterna, vilket medförde att enheterna beställde för mycket och i vissa fall direkt felaktig materiel. Högkvarteret tappade på så sätt kontrollen över materielförsörjningen och stridsgruppen fick inte tillgång till rätt materiel eller tillräcklig utbildning förrän halva beredskapsperioden hade gått.

Inför budgetåret 2008 stod Försvarsmakten inför ett akut ekonomiskt läge, delvis beroende på fördyringar under produktionen av NBG08. Ett led i det besparingspaket som genomfördes under våren 2008 var beslut om uppsägningar av soldater i NBG08.

En stridsgrupp behöver uppträda samordnat för att lösa svårare stridsuppgifter. På grund av bristande samövning saknades det sannolikt tillräckliga förutsättningar för stridsgruppens bataljon att strida ihop.

Fakta

EU har särskilda snabbinsatsgrupper i beredskap som ska kunna inleda en insats i krisområden inom tio dagar efter beslut av EU:s ministerråd. Dessa stridsgrupper ska kunna sättas in snabbt för att verka under kort tid (30-120 dagar) och klara allt från humanitära till fredsframtvingande uppdrag. År 2004 tog Sverige ansvar för att bygga upp och leda en sådan styrka, Nordic Battle Group 2008.

Rapporttitel:
Den nordiska stridsgruppen 2008 – en del av EU:s snabbinsatsförmåga (RiR 2010:20)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor:
Jan Landahl
Projektgruppen:
Katarina Johansson, 08-517 140 90, Petter Dahlin, 08-517 143 03
Pressekreterare:
Pernilla Eldblom, 08-517 142 00

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.