Ifa Produktionsutveckling AB

Den nya driftcentralen i Aitik-gruvan, Sveriges attraktivaste industriarbetsplats?

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2010 17:19 CEST

Den 31/8 invigdes Boliden AItiks utbyggnad av kungen. En del av utbyggnaden består av ett nytt anrikningsverk för anrikning av kopparmalm. Den driftcentral från vilken man styr och kontrollerar verket är arbetsplatsen för ca 90 personer varav 9 i respektive skiftlag. Driftcentralen är resultatet av ett samarbete mellan Boliden Aitik och Ifa Produktionsutveckling AB. Ifa har ansvarat för organisationskoncept, layout, byggnadsutformning och inredning. Ifa har samarbetat med Spridd AB arkitektkontor i arbetet med utformningen. Inredningen har kvaliteter som är mycket ovanliga i industrisammanhang när det gäller material, färger och planlösningar. Här går gruvarbetarna som tidigare arbetat i stövlar och skitiga overaller i skoskydd för att hålla lokalerna snygga. Det är väldigt tydligt att närheten mellan olika funktioner och möjligheten till informella möten på den gemensamma paus- och matplatsen gör att arbetsledning, underhåll, lab-personal och skiftoperatörer alla känner ett gemensamt ansvar för anläggningen. Det finns en stolthet bland de anställda över den nya arbetsplatsen. Ett lyft som förstås också smittar av sig på arbetsklimat och i slutänden också på kvaliteten i arbetet.

Ifa Produktionsutveckling AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av samverkan mellan teknik och arbete inom industrin för att nå nya nivåer av produktivitet och konkurrensförmåga. Ifa har lång erfarenhet av förändringsprojekt inom industrier som gruvor, stål, papper och massa, kemisk industri, energiproduktion och tillverkningsindustri. Ifas expertis är utveckling av organisation, arbetssätt, arbetsplatsstruktur och arbetsplatser för en effektiv produktion och attraktiv arbetsmlljö.