Eskilstuna kommun

Den nya gång- och cykelbron i Eskilstuna föreslås få namnet Västerbron

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 08:30 CET

En ny gång- och cykelbro över Eskilstunaån kommer att stå hösten 2016. Bron byggs mellan Stenmansgatan och John Engellaus gata för att knyta samman Munktellstaden med södra sidan av ån och göra det enklare att gå och cykla till Munktellområdet. Tidigare i höstas samlade namnberedningen för Eskilstuna kommun in förslag från Eskilstunaborna på vad bron ska heta. Totalt kom 226 namnförslag in och nu presenterar namnberedningen ett förslag till beslut för stadsbyggnadsnämnden

Namnberedningen föreslår att bron ska heta Västerbron med motiveringen att det namnet bäst speglar den nya länken till och från stadsdelen Väster. Västerbron var också ett förslag som kom från flera Eskilstunabor. Beslut i frågan fattas av stadsbyggnadsnämnden den 9 december.

Läs mer om den nya bron och upprustningen av stadsmiljön i Munktellstaden: https://www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering-och-byggande/Projekt/Munktellstaden/Stadsmiljoprojekt-i-Munktellstaden/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar om namnfrågan kontakta Eskilstuna kommun Micaela Lindborg GIS-ingenjör telefon 073-733 39 39.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.