Liberala ungdomsförbundet, LUF

Den nya lärarutbildningen är efterlängtad!

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 12:32 CET

Den nya lärarutbildningen är efterlängtad!

- Liberala studenter har länge argumenterat för högre krav och en modernare lärarutbildning. Att lärosätena återigen får söka om examenstillstånd hos Högskoleverket är helt rätt. Det är en viktig kvalitetssäkring för studenterna, som också bidrar till konkurrens om bästa kvalité, säger Pär Gustafsson, ordförande i Liberala studenter, i en kommentar till regeringens förslag om ny lärarutbildning.

- Ett av problemen med dagens lärarutbildning är att studenterna får allt för grunda och generella kunskaper, istället för spets och kvalitet. Vi välkomnar att ämneskunskap och pedagogisk skicklighet nu kommer att prioriteras, fortsätter Pär Gustafsson.

- Lärarna är skolans enskilt viktigaste resurs och det är där det ska satsas. Regeringen tar nu ett efterlängtat helhetsgrepp som bidrar till ett välbehövligt kompetenslyft och ökad status för läraryrket. Det kommer på sikt att skapa en skola i världsklass, avslutar Pär Gustafsson.

Presskontakt

Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter, 0761-450 110

Carl-Otto Berg, generalsekreterare Liberala studenter, 0708-54 90 32

Liberala studenter är Folkpartiets studentförbund.