Socialdepartementet

Den nya sjukförsäkringen får fler tillbaka i arbete

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 13:23 CET

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) presenterar i dag en rapport som visar att rehabiliteringskedjan förkortar sjukskrivningarna och att fler återgår i arbete.

- Det är glädjande att den nya sjukförsäkringen får människor tillbaka i arbete.  I dag ligger ökat  fokus på rehabilitering och hjälp att komma tillbaka genom tidiga insatser, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

ISF:s rapport har utvärderat effekterna av de fasta tidpunkterna för prövning av arbetsförmågan som genomförs efter 91 och 181 dagars sjukskrivning. Resultatet är att fler återgår i arbete på såväl hel- som deltid och att sjukskrivningstiderna blivit kortare.

- Den nya sjukförsäkringen handlar i grunden om synen på människan. Alla ska få rätt stöd, vård och rehabilitering för att kunna komma tillbaka och få möjligheten att känna sig behövd i samhället, fortsätter hon.

De nya reglerna infördes 1 juli 2008 för att bryta den passivitet inom sjukförsäkringen som hade lett till den höga sjukfrånvaron och den höga andelen förtidspensionärer.


Kontakt:
Amanda Rafter
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 33 71
070-320 38 78