Grafiska Företagen

Den nya standarden för koldioxidkalkyler har blivit godkänd

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 08:12 CEST

Den internationella tekniska kommittén för grafisk teknik ISO/TC 130 godkände under sitt stormöte i Kina förra veckan den nya standarden ISO 16759: Quantification and communication of the carbon footprint of print media products. En majoritet av medlemsländerna röstade ja för publicering av ISO 16759, men det finns några redaktionella justeringar kvar innan publicering kan ske formellt.

Före 2009 fanns det ingen arbetsgrupp för miljöfrågor inom TC 130. Den nationella kommittén för TC 130 i Storbritannien föreslog inför årsmötet i Peking att en arbetsgrupp för miljöfrågor skulle bildas. Detta förslag antogs enhälligt av de (då) tolv medlemsländerna. Första fokus skulle vara att undersöka hur beräkning av CO2 görs i olika länder och om det fanns ett behov av en internationell standard. Denna förstudie visade att det fanns ett antal CO2-kalkylatorer på marknaden, men det var svårt att jämföra hur beräkningar utfördes. Det beslutades år 2010 att en internationell standard var motiverad. 16759 är en sektorspecifik tillämpning av de tidigare godkända standarderna ISO 14067 (Carbon footprint of products) och PAS 2050.

På årsmötet i Chicago nyligen röstades det även ja till att i arbetsgrupp 11 undersöka om det är möjligt att skapa en variant av ISO 16759 som passar för CO2-beräkning av e-böcker, alltså elektroniska media. Detta är inte en CO2-kalkylator i sig och det är heller inte ett certifieringsschema. ISO 16759 är ett ramverk för vad en CO2-kalkylator bör omfatta, och ett standardiserat begreppsförråd som bör kunna hjälpa till så att olika CO2-kalkylatorer ger samma värde på identiska produkter (eller hjälper till att analysera var i processen kalkylen är annorlunda, om värdena skiljer sig åt). För att läsa mer om standarden och arbetet bakom den, klicka här.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se