Trafikcenter Scantec AB

Den nya tidens sparsam körning

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:28 CEST

Eco2Trainer är mer än bara ett utbildningsverktyg. Det är ett helt utbildningskoncept som förutom teori och praktik innehåller förbrukningsmätning och uppföljning. Ett helhetstänkande som ger konkreta och mätbara resultat.

För dig som vill sänka din bränsleförbrukning
Alla förare tjänar på att köra mer sparsamt. Men naturligtvis märks effekterna främst för den med många yrkesverksamma förare i sin organisation. Investerade utbildningspengar sparas snabbt in. Sparsam körning ger dig en möjlighet att kraftigt sänka de rörliga kostnaderna.För alla sorters fordon - Buss, lastbil och personbil


Det spelar ingen roll om du kör buss, lastbil eller personbil, Eco2Trainer kommer i olika utföranden, var och en anpassade efter den typ av situationer som respektive förare ställs inför.Nytänkande koncept - Dator istället för bil


Hjärtat i Eco2Trainer är en dator med tillhörande ratt och pedaler. Teorin är webbaserad och all körning sker i Eco2Trainer. Alla förare får ett eget konto vilket gör det möjligt att jämföra resultat och följa utvecklingen hos var och en. Utrustningen hyrs under utbildningen och eventuellt service sköts snabbt och kostnadsfritt av oss.Pedagogik - A och O vid inlärning


Utan motivation spelar det ingen roll hur bra utbildningen eller utrustningen är. Konceptet Eco2Trainer är uppbyggt för att hela tiden få deltagaren att sträva efter förbättring. Var och en tar sig stegvis fram genom utbildningen i sin egen takt och målet är den avslutande fria körningen där deltagarna får bevisa vad de lärt sig.Serious gaming - Tävling som motiverar till inlärning


Under den fria körningen finns möjligheten att lägga in tävlingsmoment. Detta baseras på enkel psykologi, människan är tävlingsinriktad. Eftersom Eco2Trainer är ett rättvist verktyg där alla har samma förutsättningar kan alla tävla mot varandra och sporras till att lyfta sina resultat.Så här ser utbildningen ut - Från förarbete till uppföljning


Steg 1: Mätning av bränsleförbrukning inleds innan utbildningen kan börja. Detta görs för att samla in siffror att utvärdera utbildningen med. Varje person får ett eget användarkonto där alla personliga resultat lagras.


Steg 2: Teori. Effektiv tidsåtgång för teorin är 3-4 timmar. Men varje förare har möjlighet att själv bestämma när teorin skall göra. Teorin är webbaserad och finns tillgänglig i fyra veckor. Därefter skrivs ett prov för att se till att alla är förberedda för nästa steg.


Steg 3: Praktisk övning i Eco2Trainer. Här övar eleven i simulatormiljön och lär sig hur man bör agera i olika situationer. Inledningsvis hålls peptalk och instruktioner av en handledare. Utrustningen placeras hos er och utbildningen kan ske när den enskilda personen har tid över.


Steg 4: Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett intyg. Därefter börjar nya förbrukningsmätningar för att kunna jämföra siffrorna före och efter utbildningen. Här hålls tävlingar som syftar till att höja motivationen hos personalen. Vem kan sänka sin förbrukning mest?


Steg 5: Efter utbildningen finns möjligheten att fortsätta med uppföljningskurser. För den som vill ha möjligheten att underhålla sina kunskaper finns möjligheten att fortsätta hyra utrustningen under en längre tid efter utbildningarna är klara. Då kan även nya förare få samma utbildning direkt vid nyanställning.Fördelar med att träna sparsam körning genom att använda dator istället för bil
 •  


  • Ingen användning av fordon - bilen/bussen/lastbilen kan rulla som vanligt.

   


 •  


  • Inget bränsle förbrukas under utbildning vilket sparar många extra kronor.

   


 •  


  • Ingen körning i trafiken - minimerar risken för olyckor.

   


 •  


  • Utbildningen utförs där du vill - minskar behovet av resor för personalen.

   


 •  


  • Utbildningen kan utföras när personalen har tid över - inga onödiga stopp i den dagliga rutinen.

   


 •  


  • En lärare kan instruera och vägleda flera elever samtidigt och lärarkostnaden minimeras.

    • Fördelar med att öva i en virtuell trafikmiljö istället för i en verklig
 •  


  • Direkt feedback på hur du kör - enklare inlärning.

   


 •  


  • Fokus på övningsmoment - inte på mötande trafik och andra trafiksituationer.

   


 •  


  • Fullt utnyttjande av tiden - inga onödiga stopp i bilköer och andra dötider under körningen.

   


 •  


  • Självinstruerande - deltagarna kan lära sig i sin egen takt och öva mer på det som han/hon känner sig osäker på.

   


 •  


  • Nytt och spännande - Eco2Trainer är ett nytt sätt att lära sig vilket ökar motivationen. Dessutom bidrar tävlingsmomenten till att öka viljan att prestera på topp.

   


 •  


  • Jämförbarhet - det är lätt att jämföra resultat och framsteg eftersom alla förare har identiska förutsättningar.

    • Fördelarna med Eco2Trainer jämfört med EcoDriving
 •  


  • Tidsbesparande - Utbildningen sker där du vill, när du vill. Utrustningen och utbildaren kommer till dig och du slipper resekostnader. Ingen utbildningstid går åt till att sitta i köer och andra oproduktiva situationer. Möjlighet att passa in utbildningstiden i det dagliga schemat.

   


  • Kostnadseffektivt - Priset per utbildning är lägre. Inget bränsle används under utbildningen. Alla era fordon kan vara i trafik även under utbildningen. Stora delar av utbildningen kan ske när personalen har tid över. Ingen risk för skador på fordon under utbildningen.


 •