Länsförsäkringar

Den oberoende granskningen av Länsförsäkringar Liv är klar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 17:00 CET

Granskningsgruppens uppdrag har varit att granska de interna
transaktioner som skett mellan Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar
Sak sedan 1998 då Länsförsäkringar och Wasa gick samman. Rapporten
presenteras på en pressträff:

Tid: Fredagen den 19 december kl. 10.00
Plats: Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

Granskningsarbetet har letts av Bertil Edlund, före detta auktoriserad
revisor. I gruppen har också ingått justitierådet Johan Munck,
adjungerad professor Rolf Skog, civilekonom Ragnar Boman och civilekonom
Gunilla Karling.

Rapporten har överlämnats till Länsförsäkringar Livs styrelse liksom
till styrelsen för Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar kommenterar
granskningen på pressträffen.

Medverkande på pressträffen:
Bertil Edlund och Johan Munck från granskningsgruppen
Hans Jonsson, ordförande Länsförsäkringar AB
Tommy Persson, ordförande Länsförsäkringar Liv och VD Länsförsäkringar AB
Anne-Marie Pålsson, vice ordförande Länsförsäkringar Liv
Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv

Granskningsrapporten och Länsförsäkringars kommentarer finns
tillgängliga klockan 10.00 fredagen den 19 december på Länsförsäkringars
hemsida www.lansforsakringar.se/info.

För ytterligare information, kontakta
Mikael Östlund, informationschef Länsförsäkringar AB 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se