Huddinge kommun - politik

Den politiska majoriteten satsar på ungdoms- och studentlägenheter

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 09:19 CEST

Den politiska majoriteten i Huddinge möter den växande befolkningen i regionen med att öka bostadsbyggandet i kommunen. Ungdoms- och studentbostäder ska särskilt prioriteras samtidigt som planprocesserna ska bli än mer effektiva.
 
I majoritetens nylagda budget finns det flera förslag som ska underlätta för ungdomar och studenter att ta sig in på bostadsmarknaden. Bland annat ska bostadsutbudet bli större, främst i Flemingsberg, och genom en effektiviserad plan- och byggprocess kan nya bostäder bli klara tidigare.
 
– Vår prioritering av bostäder för ungdomar och studenter ger nu resultat och fram till utgången av 2015 räknar vi med byggstarter som tillsammans ska ge en fördubbling av antalet studentlägenheter i kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
 
Den politiska majoritetens satsning på studentbostäder gynnar dessutom inte bara ungdomar och studenter, det skapar även bättre förutsättningar för högskolorna som ligger i anslutning till Flemingsberg.
 
– Med ett större utbud av bostäder i Flemingsberg kan högskolorna locka fler studenter. På så sätt ökar deras konkurrenskraft i förhållande till andra högskolor och universitet, säger Tomas Hansson.
 
Utöver särskild prioritering av ungdoms- och studentbostäder vill Huddinge öka bostadsbyggandet för att förbättra förutsättningarna för Spårväg Syd.
 
– Det är viktigt för hela Sverige att Stockholmsregionen växer. Genom att länets kommuner tar sitt ansvar i bostadsbyggandet kan vi utveckla regionen och skapa bra förutsättningar att klara en växande befolkning. Satsningar på nya spårvägar såsom Spårväg Syd skapar också möjligheter att bygga fler bostäder i bra kommunikationslägen.  Därför är Spårväg Syd en viktig pusselbit i Huddinges framtida utveckling, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande.
 
För mer information kontakta:
Tomas Hansson (KD) 
Telefon: 08-535 313 51 
E-post: tomas.hansson@huddinge.se

Daniel Dronjak Nordqvist (M) 
Telefon: 08-535 301 57
E-post: Daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Emma Svensson (KD)
Politisk sekreterare 
Telefon: 08 535 301 69 
E-post: emma.svensson@huddinge.se

Li Björk (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 47
E-post: li.bjork@huddinge.se