Svenska Teknik&Designföretagen

​Den politiska oförmågan till att fatta beslut leder till problem för kompetensförsörjningen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 13:20 CEST

I regeringens infrastrukturproposition presenteras idag satsningar på underhåll av befintlig infrastruktur och en del nyinvesteringar i väg och järnväg. Detta är mycket välkommet även om propositionen är förhållandevis innehållslös och behovet är än mycket större än så.

Svenska Teknik&Designföretagen är bekymrade över bristen av långsiktighet i det politiska beslutsfattandet. Investeringar i infrastruktur är beroende av kvalificerat ingenjörs- och arkitektkunnande. För att företagen ska kunna anställa tillräckligt med ingenjörer och arkitekter krävs en kontinuitet och långsiktighet som idag saknas.

-Bristen på ingenjörs- och arkitektkompetens är en alltmer akut flaskhals. Vi kan inte fortsätta med en situation där investeringar förhalas eller skjuts på framtiden ena kvartalet för att kvartalet efter ändras till att allt ska dra igång samtidigt, säger Magnus Höij, vd på Svenska Teknik&Designföretagen.

-Företag måste kunna föra en långsiktig personalpolitik och när politiska beslut hela tiden förhalas eller förändras leder det till problem för kompetensförsörjningen, vilket hotar genomförandet av infrastrukturprojekten. Det här är ett stort problem för våra medlemsföretag och inte samhällsekonomiskt försvarbart, menar Magnus Höij.

Svenska Teknik&Designföretagen senaste konjunkturrapport visar att fyra av fem arkitekt- och ingenjörsföretag behöver nyanställa. Kompetensbristen är en av branschens största utmaningar och ledtiden för att nyanställa är ofta lång, varför kontinuitet och framförhållning är av största vikt. En mer långsiktig infrastrukturpolitik skulle ge möjlighet för akademi så väl som för ingenjörs- och arkitektföretag att långsiktigt investera i kompetensutveckling, forskning och innovation. Vilket i sin tur leder till stärkt konkurrenskraft, ökad sysselsättning, och ökad export av svenskt kunnande.

För ytterligare frågor kontakta:

Näringspolitisk chef, Anders Persson, Tel: +46 (0)70 509 69 17

Kommunikationschef, Linnea Kvist, Tel: +46(0)70 590 34 45

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se