Landsbygdsdepartementet

Den privata konsumtionen av ekologiskt ska öka

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 10:21 CEST

Regeringen beslutade idag att ge Konsumentverket i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi för att öka den privata konsumtionen av ekologiska livsmedel. I dag utgör konsumtionen av ekologiska livsmedel bara 2 - 3 procent av den totala konsumtionen av livsmedel i Sverige. Myndigheten får 1 miljon kronor för genomförandet.

Utgångspunkten i kommunikationsstrategin ska vara att ge de svenska konsumenterna information om ekologiskt märkta livsmedel samt öka kännedomen bland svenska konsumenter om EU-logotypen för ekologiska livsmedel. Kommunikationsstrategin ska kunna användas som ett verktyg av olika aktörer för kommunikation om ekologisk konsumtion.

- För mig handlar det om att ge konsumenterna ökade valmöjligheter och att skapa ett mer hållbart konsumtionsmönster, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Regeringen beslutade nyligen om nya mål för den ekologiska produktionen. Regeringen vill att andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent av Sveriges jordbruksmark år 2010 vilket innebär en tredubbling av den nuvarande arealen. Men att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar är avgörande för att målen ska nås. I skrivelsen skriver regeringen också att konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentligsektor bör öka. Inriktningen ska vara att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel 2010.

Studier visar att svenska konsumenters attityd till ekologiska livsmedel är positiv, trots detta är det endast en liten andel konsumenter som faktiskt köper ekologiskt märkta produkter. Endast 2-3 procent väljer ekologiskt i butik. Därför får nu Konsumentverket uppdraget att ta fram en strategi för hur svenska konsumenters kännedom om ekologiska livsmedel ska öka. Strategin ska inte handla om offentlig konsumtion eller offentlig upphandling.

Uppdraget syftar till att öka konsumenters möjligheter att handla hållbart - dvs. på ett sätt som är bra för miljön.
Kommunikationsstrategin ska bl.a. omfatta en omvärlds- och målgruppsanalys, förslag på vilka målgrupper som bör prioriteras samt med vilket budskap och genom vilka kommunikationskanaler och aktörer dessa målgrupper bäst nås.

Uppdraget ska samordnas med andra pågående initiativ på området, t.ex. den planerade kampanjen för ökad konsumtion av ekologiska livsmedel som organisationen Ekologiska lantbrukare initierat i samarbete med flera andra aktörer.Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Emilia Högquist
Departementssekreterare
08-405 35 98