Västra Götalandsregionen

Den radiologiska verksamheten vid Lysekils sjukhus kommer att förändras

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 15:05 CEST

Från NU-sjukvården

 

På sjukhusdirektörens uppdrag har radiologcheferna i NU-sjukvården sett över datortomografiverksamheten vid Lysekils sjukhus. Översynen har visat att den datortomograf (CT) som idag finns vid Lysekils sjukhus har en relativt låg grad av utnyttjande och personalkostnaden för utförda undersökningar är relativt sett högre än vid Näl och Uddevalla sjukhus. CT-verksamheten i Lysekil är också mycket sårbar då det bygger på en enda läkare. Samtidigt finns vid Uddevalla sjukhus behov av att byta ut den ena av de två datortomograferna. 

Datortomografen vid Lysekils sjukhus föreslås därför flyttas till Uddevalla sjukhus. Samtidigt planeras en investering på ca 5 miljoner kronor för ett nytt skelett- och lunglaboratorium vid Lysekils sjukhus. I och  med förändringarna är den radiologiska verksamheten likvärdig vid de tre lokalsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Dalsland (Bäckefors).

 

Kontaktperson: Sten Axelsson, sjukhusdirektör, tfn 0705-64 12 99
Vivian Komstadius, informatör, tfn 0520-47 83 91