Region Blekinge

Den regionala bredbandsstrategin ska möjliggöra bredband till alla i Blekinge

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 12:53 CET

En digital infrastruktur som når alla är en förutsättning för att alla ska ha möjlighet att ta del av det digitala samhället. För att se till att alla i Blekinge på sikt ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter antog idag Region Blekinges styrelse en regional bredbandsstrategi. Strategin ska bidra till att Blekinge ska nå det nationella målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s till 2020.

Blekinge har en stor potential när det gäller utbyggnad av bredband via fiber, jämfört med andra regioner. Men idag ligger vi under riksgenomsnittet. 65 procent av alla hushåll och företag i Blekinge har en bredbandsanslutning på minst 100Mb/sekund, rikssnittet är 78 procent.

Strategin ska stödja Blekinge att nå de nationella målen att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till en bredbandsanslutning på minst 100Mbit/sekund till år 2020 och till år 2025 ska siffran vara 100 procent.

Region Blekinge har det nationella uppdraget att samordna bredbandsutvecklingen i länet. Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020 tar avstamp i den nationella strategin och visar vägen för hur Blekinge ska nå de nationella bredbandsmålen.

- I Blekinge har vi kommit en bit på vägen, men vi har fortfarande utmaningar, säger Christina Mattisson (S), ordförande i regionstyrelsen. Till exempel anger en tredjedel av företagen i Blekinge att tillgången till bredband är ett stort tillväxthinder. Bredband och digitalisering en förutsättning för att företag ska kunna växa och för att Blekinges invånare ska kunna vara en del det digitala samhället, oavsett om man bor eller verkar på landsbygd eller i tätort.

En marknadsanalys av investeringar som krävs för att nå 95 procent fiberanslutningar i Blekinge visar att det behövs investeringar på ungefär 1,1 miljarder kronor. Av det totala investeringsbehovet har det från oktober 2016 till december 2017 gjorts investeringar på ungefär 400 miljoner. För att nå målen behöver offentliga aktörer samverka med privata och jobba mot samma mål: att ge Blekinge bästa möjliga förutsättningar att ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09, christina.mattisson@regionblekinge.se

Presskontakt:
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40, marika.nilsson@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument