Landsbygdsdepartementet

Den slängda maten blir till ny energi

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:59 CET

Regeringen har som mål att minska livsmedelkedjans klimatpåverkan och arbetar för att öka kunskaperna om denna. Med anledning av det har regeringen idag beslutat om att satsa 4 miljoner kronor för att öka energiutnyttjandet ifrån vårt matavfall och i det svenska jordbruket.

För att öka tillvaratagandet av energi ifrån matavfall har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att samordna kunskap om och lämna stöd till projekt som syftar till att öka biogasproduktion av matavfall. I uppdraget ingår också att stimulera kommuners och landstings arbete för att öka biogasproduktionen av matavfall. Totalt satsas 1 250 000 kronor som kan sökas av kommuner, landsting, företag och forskningsinstitutioner. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

- Mitt mål är att så lite mat som möjligt ska kastas, men det vi ändå slänger ska användas så smart som möjligt. Ett sätt är att omvandla matresterna till bioenergi. Jag hoppas att denna satsning ska sprida kunskap och stimulera arbetet med att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Fler bönder ska odla energigrödor
Jordbruket har stor potential att öka sitt bidrag till Sveriges energiproduktion. Det kan huvudsakligen ske genom utnyttjande av restprodukter samt genom odling av olika energigrödor. För att få fler jordbrukare att satsa på odling av energigrödor ger nu regeringen Jordbruksverket i uppdrag att ta fram fakta och råd kring odling av fleråriga energigrödor. Regeringen ger myndigheten 750 000 kronor för att genomföra uppdraget som ska redovisas den 31 oktober 2011.

Biogastraktorer för det svenska jordbruket
Regeringen har idag beslutat om att ge Jordbruksverket och Transportstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera möjligheter att introducera fabriksnya biogastraktorer för det svenska jordbruket. Uppdraget som ska redovisas den 12 februari erhåller 1 000 000 kronor från regeringen.

Hållbarhetskriterier för användning av mark
Slutligen har regeringen idag fattat beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag att utforma ett system för hållbarhetskriterier vad det gäller markanvändning. Uppdraget ges 1 000 000 kronor och ska redovisas senast den 10 juni 2011.

Kontakt:
Anna-Karin Nyman
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59