RISE Research Institutes of Sweden AB

Den spännande glasutvecklingen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 08:05 CEST

Den 5 maj samlas 70 personer från glasindustrin i Norden i Växjö på temadagen den spännande glasutvecklingen - arrangerad av Glasforskningsföreningen Glafo.

Glas kan bli till en bärande vägg. Det kan formas och färgas. Dagens lågenergifönster släpper ut en tredjedel så mycket energi som de bästa gjorde bara på nittiotalet. Alla som har en Smartphone vet att man kan bygga in en mängd funktioner i glas. Om vi använder glas på ett smart sätt, får vi ljusa yteffektiva lägenheter. Om vi dessutom bygger industriellt med trä och andra förnyelsebara material, blir resultatet hållbara bostäder, som människor har råd med.

Forskarna på Glafo presenterar aktuella Glafo- och Smart Housing Småland-projekt:

·  Mobiltäckning inomhus – ett problem?

·  Tunnare, starkare glas

·  Kan behandling av glasytan ge en bättre limfog?

·  Solceller, tester och vad mer?

·  Innovativt konstglas, vad kan det vara?

·  Innovationsplattformen Smart Housing Småland

·  iGlass – det uppkopplade samhället

·  Intelligens, biologi och kultur

·  Vad gör glas med ljudet?

Dessutom kommer två gästföreläsare.  Stina Wollenius, Koncern-vd för Glasgruppen talar på temat ”Hur kommer framtidens bygglasbransch se ut?” och Ludvig Löfgren, formgivare på Målerås Glasbruk avrundar med ”En spännande brytningstid mellan tradition och framtid.”

Mer information:
Eva-Marie Hagström, ordförande Glasforskningsföreningen Glafo, vd Målerås Glasbruk

mia.hagstrom@matsjonasson.com, 070 300 56 24

Marianne Grauers, vd Glafo

Marianne.Grauers@Glafo.se, 070 632 18 20

Kortfakta

Glasforskningsföreningen Glafo

Medlemmarna i Glasforskningsföreningen Glafo äger 40 % av Glafo AB, resterande 60 % ägs av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Föreningens huvudsakliga ändamål är att främja forskning, utveckling och utbildning inom glasområdet så att industrins konkurrenskraft ökar.

http://www.glafo.se/glasforskningsforeningen/Om_Glasforskningsforeningen_Glafo.htm

Glafo AB

Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag.  Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpacknings­glas och gränssnittet till andra material. http://www.glafo.se

Smart Housing SmålandSmart Housing Småland syftar till att skapa smartare byggande genom att främja innovation och kunskapsutbyte inom områdena trä och glas. I juli 2013 fick man en 10-årig finansiering av Vinnovas Vinnväxtprogram för att bygga upp innovationsmiljön. Initiativet bygger på en bred mobilisering av näringsliv, ledande forskning vid Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping, Glafo och SP, kommun, länsstyrelse och andra intressenter från samtliga tre småländska län.
http://www.smarthousing.nu

Bildtext: Smart fönsterprototyp. Exempel på ett touchfönster där man med handen på glasytan kan tända och släcka en lampa och sätta på och stänga av musik och byta spår.

Foto: Elisabeth Flygt, Glafo

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se