Folksam

Den starka tillväxten i svensk ekonomi fortsätter under 2006 – men toppen kan vara nådd

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 10:32 CEST

Tillväxten i Sverige kommer att landa på nästan fyra procent i år, tack vare en stark investeringsutveckling, stigande konsumtion och gynnsamt exportläge. Det konstaterar Folksam i sin senaste Konjunkturrapport, som publiceras idag. Nästa år ser man dock att penning- och finanspolitiken stramas åt och tillväxten i den globala ekonomin bromsar in, med början i USA.

– Den penningpolitiska uppstramning som är att vänta medför säkert att svenskarna kommer att handla mindre på kredit än de gör idag, säger nationalekonom Tor Borg på Folksam. Hushållens efterfrågan blir annars fortsatt stark och bidrar till att hålla uppe tillväxttakten i Sverige. Tendensen förstärks av att sysselsättningen, enligt vår bedömning, kommer att fortsätta öka under 2007. Läget på arbetsmarknaden är visserligen svårbedömt, men våra egna beräkningar pekar på en ganska uthålligt positiv sysselsättningstrend framöver.

– Till saken hör också att svenskarna har utrymme att minska sitt sparande i förhållande till sin disponibla inkomst. Idag sparar hushållen runt 8 procent av sina disponibla inkomster, även om hushållens skuldsättning totalt sett har ökat.

Den svenska ekonomin är starkt beroende av ekonomiska omvärldshändelser. Vad gäller globala ekonomiska tendenser tror Folksam att BNP-tillväxten i USA kommer att hamna under 3 procent i år och mattas ytterligare under 2007, då den beräknas ligga under 2,5 procent. Denna bedömning är mer pessimistisk än den de flesta andra ekonomer gör idag. Ett viktigt skäl till Folksams bedömning är de amerikanska företagens fortsatta tvekan att investera, trots välfyllda kassakistor och tämligen goda finansieringsvillkor.

– Vår tidigare optimism om den japanska ekonomin har däremot till och med överträffats, säger Maria Ljungqvist-Marti, nationalekonom på Folksam. Japans BNP-tillväxt kan öka med över 3 procent i år, med en fortsatt stark ökning på runt 2,5 procent. 2007. Bakomliggande faktorer är bland annat uppstädningen i landets banksystem, minskad deflation samt stigande inkomst- och konsumtionsnivåer.

Efter Riksbankens räntehöjning i början av året tror Folksam nu att en rad fortsatta räntehöjningar i snabb takt är något mindre troliga. Den starka tillväxten i Sverige har inte drivit på inflationen mer än marginellt och de nya hyresavtalen tyder på mycket små hyreshöjningar de närmaste åren.

– Detta innebär, som vi bedömer det, att Riksbanken kan skynda långsammare och att styrräntan hamnar runt 2,75 procent vid årets slut, säger Maria Ljungqvist-Marti.

Samtidigt som världens börser genomsnittligt gått upp 10 procent det senaste halvåret och Stockholmsbörsen noterar en nära 20-procentig uppgång ser Folksam ingen anledning att ge efter för en otyglad börsoptimism.
– När det gäller växelkursutvecklingen tror vi att den amerikanska dollarn gradvis försvagas, medan en viss förstärkning av den svenska kronan bör ske gentemot andra valutor, säger Tor Borg. Utsikterna för en starkare krona ser ganska goda ut om inte den globala tillväxten faller mycket mera än vi räknat med.

– Kronkursen bör gynnas av Sveriges goda statsfinanser och höga relativa tillväxt, av framtida räntehöjningar från Riksbanken samt stora överskott i utrikeshandeln. Därför beräknar vi att kronan kommer att stärkas med omkring 5 procent i handelsvägda termer på ett års sikt, avslutar Tor Borg.

För ytterligare information
Tor Borg, nationalekonom Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 69 15
Maria Ljungqvist-Marti, nationalekonom Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 68

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam förvaltar drygt 163 miljarder kronor, av vilka 40 miljarder utgör fondsparande. Folksam har fått tidningen Sparöversikts utmärkelse Årets Räntefondförvaltare 2004, 2003, 2001, 2000 och 1997. Läs mer på www.folksam.se