Svenska Dagbladet AB, SvD

Den starka trenden fortsätter för SvD

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:44 CET

Medvinden för mediehuset SvD håller i sig. Driftresultat för det tredje kvartalet blev +2 Mkr att jämföras med +1 Mkr under samma period ifjol. Till och med september 2006 uppgick SvD:s vinst till +19 Mkr, en förbättring med 13 Mkr jämfört med ifjol.

Under årets tre första kvartal har SvD-koncernen ökat sina intäkter med 80 Mkr, från 665 till 745 Mkr. Bakom de glädjande siffrorna ligger stabila annonsintäkter och en gynnsam utveckling av upplagan. Som en av få dagstidningar kan SvD redovisa fortsatta upplageökningar - trots att tidningen nu möter fjolårets starka siffror. I september var SvD:s upplaga 198.200 ex, en ökning med 3.600 jämfört med september ifjol. SvD har under det tredje kvartalet höjt sin upplaga varje månad.

Annonsintäkterna steg under kvartalet med 14Mkr från 88 till 102 Mkr. Totalt ökade SvD:s intäkter med 10 procent under kvartalet. Det är betydligt bättre än storstadspressen i sin helhet som ökade med 6,7 procent. Motsvarande siffra enligt IRM:s prognos för fjärde kvartalet
2006 är 6,0 procent.

SvD:s kostnader under tredje kvartalet 2006 blev 232 Mkr, en ökning med 18 miljoner från fjolårets 214 MKr. Detta kan förklaras med ytterligare nyanställningar och satsningar på produktutveckling, främst på webben.

Även för SvD Nya Medier, som består av SvD.se, E24, Jobb24 och Årets matsajt Tasteline, blev det tredje kvartalet lyckosamt med en mycket positiv utveckling. Exempelvis ökade intäkterna för Nya medier-gruppen med 106,5 procent. Under vecka 43 nådde SvD Nya Medier 1.046.114 unika besökare*. För E24 har kvartalet varit mycket händelserikt med ettårsfirande, namnbyte och utnämning till Årets sajt**.

- Vi fortsätter trenden att förbättra driftsresultatet även under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. Vi fortsätter även att ta marknads- och upplageandelar och vår räckvidd ökade med 46 000 i Stockholm enligt senaste Orvestomätningen. Jag är självklart mycket nöjd med detta resultat, säger SvD:s vd Raoul Grünthal.

För mer info kontakta:

Raoul Grünthal, vd SvD - 0708-77 45 00
Björn Hygstedt, informationschef SvD - 070-553 61 54


Grafik

SvD:s resultat fritt för publicering
http://www.svd.se/images/omsvd/svd_stapeldia.jpg
http://www.svd.se/images/omsvd/svd_stapeldia.eps

Bild

Raoul Grünthal fri för publicering
http://www.svd.se/images/omsvd/raoul_grunthal.jpg
http://www.svd.se/images/omsvd/raoul_grunthal_2.jpg


* (Sifo/Insight XE)
** Segrare i klassen Årets Dagstidning nya medier som arrangeras av Pressens Tidning, numera Medievärlden.