Mimer bokförlag

Den svenska etnologins portalverk i nyutgåva

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 15:24 CET

Hyltén-Cavallius är den svenska folklivsforskningens främste pionjär. Hans klassiska verk Wärend och wirdarne visade för första gången på rikedomen i den svenska allmogens andliga och materiella kultur. Och även om en del teorier är omstridda, rymmer det ett oändligt etnologiskt källstoff, som är av bestående värde för all framtid. Författaren har sitt eget uppväxtområde Värend (och dess folk virdarna) som utgångspunkt, men han berör även övriga Sverige och Norden, och innehållet är relevant för alla svenskar med intresse för vårt lands folk och historia.

Ämnen som behandlas är bland annat olika folkgrupper, hednisk kult och tro, jakt, fiske, jordbruk, slöjder, handel, bostäder, husgeråd, kläder, smycken, vapen, stamförfattning, rättsbruk och folkseder.

Båda delarna av verket presenteras här samlat i en volym, med delvis moderniserat språk. Boken är illustrerad.

”Våra förfäder, ehuru okonstlade barn av naturen, var nämligen inga råa barbarer. Tvärtom vittnar alla spår, att de var ett andligen begåvat folk, med sinne för vad som är stort i tanke och handling. Detta folk är då väl värt att studeras i de minnen, som det lämnat i arv åt efterkommande.”

ETT URVAL BILDER UR BOKEN

PROVLÄS

BOKENS SIDA HOS FÖRLAGET

Recensionsexemplar, pressbilder och information: info@mimerbokforlag.se

Mimer har särskilt fokus på historia, samtidsfrågor/politik, biografier, klassisk litteratur och filosofi/religion.

Vi ger även ut samtida skönlitteratur i den mån vi känner att det ansluter till ovanstående genrer på ett bra sätt. De format vi jobbar med är fullformat (inbunden, häftad) och e-bok (epub). Förlaget grundades 2010 i Göteborg.