Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Den svenska samförståndskulturen leder till intellektuell inavel

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 14:59 CEST

Det menar Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och en av landets internationellt etablerade samhällsvetare, som under lång tid har varit en kritisk röst i den offentliga debatten.

I boken Förargelseväckande beteende- Om konsten att inte sitta stilla i båten beskriver Bo Rothstein sina erfarenheter av att agera "whistle-blower" inom områden som politikens förutsättningar, jämställdhetens möjligheter, arbetslivet villkor, välfärdsstatens framtid och hotet mot en fri och obunden forskning. Han menar att det är alltför få som vågar "blåsa i pipan":

- Till en del kan nog avsaknaden av kritiska röster skyllas på den svenska politiska kulturen som så starkt betonar samförstånd och samarbete, säger Bo Rothstein. Det finns också en starkt överdriven bild av vilka faror som lurar den som vågar vara en kritiker i den svenska konsensuskulturen. Men utan kritisk granskning kommer makten, såväl den politiska som den ekonomiska, att degenerera i maktmissbruk och korruption.

I boken framhåller han att samhällsforskare faktiskt har en moralisk skyldighet att delta i den offentliga debatten och att stävja en intellektuell inavel:

- Alldeles för många håller tyst och väljer att anpassa sig och "ligga lågt". Inte minst inom universitetsvärlden har det blivit lågt i tak, delvis till följd av den ökande politiseringen av forskningen. I jakten på nya forskningsanslag är det ofta anpassning till politiskt gångbara tänkesätt som ger utdelning. Svenska universitet är idag inte organiserade för att skapa kreativa forskare eller forskningsmiljöer. Tvärtom har man inom stora delar av svensk forskning, inte minst humaniora och samhällsvetenskap, en struktur som leder till vad som bäst kan beskrivas som intellektuell inavel, säger författaren.

Bo Rothstein menar också att kritik är nytänkandets drivmotor. Bakom varje kreativ idé ligger det implicit en kritik av det bestående. Och just därför behövs det fler som vågar "blåsa i pipan".

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Frågor och recensionsexemplar: Var god kontakta Sophie Sölveborn, kommunikatör/presskontakt tfn 08-507 02572, mobil nr0704-92 36 29,e-post sophie.solveborn@sns.se