Svenskt Marintekniskt Forum

Den svenska sjöfartssektorn bidrar till internationell standard för LNG-bunkring

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 11:03 CEST

Svenskt Marintekniskt Forum har tillsammans med flera av sina medlemsföretag under många år varit aktiva i den internationella utvecklingen av LNG som marint bränsle. Ett av de viktigaste bidragen till denna utveckling var dokumentet "LNG Ship-to-Ship Bunkering Procedures" som publicerades i maj 2010 av Svenskt Marintekniskt Forum som ett resultat av ett svenskt - norskt samarbets- projekt. Dokumentet har sedan dess använts som referens för myndigheter, företag och hamnar i Europa, Nordamerika och Asien vid utveckling av föreskrifter och procedurer för LNG bunkring.

En av projektets slutsatser, som delats av många efterföljande LNG-bunkrings- projekt, var att det är nödvändigt med en internationell standard kring LNG bunkring av fartyg för kunna genomföra säkra och effektiva LNG-bunkringar globalt.

Efter ett initiativ av DNV, som var en av deltagarna i det ursprungliga projektet, beslöt ISO i mars 2011 att skapa en kommitté med syfte att utveckla en ISO-standard för LNG bunkring. Arbetet i kommittén startade i juni 2011. Fram till nu har det inte funnits någon aktiv svensk representation i kommittén. Efter ett initiativ från två av Svenskt Marintekniskt Forums medlemsföretag, White Smoke Consulting och Mann-Teknik AB, har det varit möjligt att upprätta och finansiera sådan representation med finansiellt stöd från Region Västra Götaland.

Johan Algell från White Smoke Consulting säger
"Syftet med den svenska representationen i ISO kommitté är att bidra till utvecklingen av denna viktiga internationella standard med all den kunskap och erfarenhet som har skapats här i Sverige under de senaste åren. Det är också viktigt att någon bevakar de svenska intressena i projektet. "

 
Den svenska projektgruppen består av representanter från följande företag och organisationer.
• Cryo AB
• FKAB Marine Design
• Mann-Teknik AB
• Energigas Sverige

• Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning
• Samson AB
• White Smoke Consulting

Anders Mathiasson, VD för Energigas Sverige

"Vi är mycket glada över att standardisering av bunkringsprocedurer och teknologi tar form.Det är ett mycket viktigt steg mot en renare och miljövänligare sjöfart"

Det svenska projektgruppen kommer att samarbeta i förhållande till arbetet i ISO- kommittén och genomföra kontinuerliga möten i Sverige för att diskutera utvcklingen inom ISO kommittén. Den svenska projektgruppen leds av Johan Algell från White Smoke Consulting som också utsetts till svenskt expert i ISO kommittén av SIS.

Klas Ljungmark från Transportstyrelsen:
"Vi ser resultatet av denna ISO kommités arbete som potentiellt mycket viktigt. Därför är vi glada över att det svenska projektet har etablerats eftersom det ger oss möjlighet att följa och bidra till utvecklingen "

För mer information:
Kerstin Hindrum, projektkoordinator, Svenskt Marintekniskt Forum,+46 733 99 90 85, kerstin.hindrum@smtf.se, www.smtf.se
Johan Algell, Senior Consultant, White Smoke Consulting, +46 707 29 18 12, johan.algell@whitesmoke.se, www.whitesmoke.se

Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare. Vi arbetar också för att öka rekryteringen och stärka återväxten i den maritima industrin.

Målet är ett forum som sammanför hela den maritima industrin och dess framtida utmaningar. Forumet riktar sig till handelstonnage- offshore och fritidsbåtssektorn. Medlemmarna är konstruerande-, tillverkande- och tjänsteleverantörer inom dessa tre områden. Alla aktiviteter skall genomsyras av miljöfokus.

White Smoke Consulting är ett litet konsultföretag med internationell verksamhet med inriktning mot utveckling av hållbar sjöfart. White Smoke Consultings specialområde är LNG som bränsle till fartyg och är ett av de ledande förtagen i Sverige inom området. Bland våra kunder finns IMO, AGA A/S, KOGAS m.fl.

Mann-Teknik AB är ett svenskt företag med säte i Mariestad vid Vänern. Vi producerar och säljer produkter för en säker och miljövänlig hantering av aggressiva vätskor för den kemiska och petrokemiska industrin. Huvudprodukten är DDCouplings (Dry disconnect couplings) En koppling för spillfri hantering av vätskor. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2000. Alla p Frodukter är CE-märkta och huvudprodukterna är certifierade enligt PED (the European Pressure Equipment Directive) och ATEX (the European directive for Equipment intended for use in Potentially Explosive Atmospheres. Produkterna är tillverkade i enlighet med alla väsentliga standarder inom varje applikationsområde, t.ex NATO STANAG 3756.

CRYO AB är världsledande leverantör av standardiserade och kundanpassade LNG-bränslesystem för färjor och andra fartyg. Mer än 30 system har levererats sedan år 2000. Vi är specialiserade på design och tillverkning av utrustning för lagring, transport och hantering av flytande gaser. CRYO AB är ett svenskt företag som är en del av The Linde Group. I mer än 50 år har vi erbjudit gasindustrin vår kompetens och avancerad teknik.

FKAB Marine Design är en oberoende konstruktions firma, verksam inom den marina branschen och varvsindustrin. Bolaget erbjuder kostnadseffektiva och innovativa fartygskonstruktioner, andra marina konstruktioner samt projektledartjänster. Med kontor i Sverige och Kina är vi strategiskt placerade för att leverera Innovation, Passion och Tillförlitlighet till våra kunder världen över.

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Samson AB är Europas största tillverkare av reglerventiler med över 1 000 000 olika varianter. Våra standardprodukter har Kvs från 0,0001 till 90000 eller temperaturtålighet från -196 gr.C till 1400 gr.C. Hos SAMSON är avancerad teknik med hög kvalitet. Vi har expertkunskap och ett helhetskunnande inom reglering av flytande media, ånga och gaser. SAMSONs omfattande produktprogram innehåller: Pneumatiska, självverkande och elektriska reglerventiler; snedsätes-, kul-, kulsektor-, membran-, vridkägel- och vridspjällsventiler; Ventiltillbehör som i/p-omvandlare, regulatorer, gränskontakter, magnetventiler samt analoga och digitala lägesställare. Vi levererar till applikationer från läkemedel till petrokemi samt för LNG-installationer på sjö och land.

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige har en bred roll som språkrör inom området energigas där säkerhet, teknik, marknad och opinionsbildning är viktiga delar. Vi arbetar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energipolitik. Energigas Sverige vill förstärka den positiva utveckling som energigaserna har. Energigaser är en självklar del av det hållbara samhället och bidrar till effektivare energianvändning, fler jobb och en renare miljö.

Projektet stöds av Västra Götalandsregionen.

 

                       

Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare. Vi arbetar också för att öka rekryteringen och stärka återväxten i den maritima industrin.

Målet är ett forum som sammanför hela den maritima industrin och dess framtida utmaningar. Forumet riktar sig till handelstonnage- offshore och fritidsbåtssektorn. Medlemmarna är konstruerande-, tillverkande- och tjänsteleverantörer inom dessa tre områden. Alla aktiviteter skall genomsyras av miljöfokus.