Lotteriinspektionen

Den svenska spelmarknaden omsatte 19,7 miljarder det första halvåret i år

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 10:37 CEST

Under det första halvåret 2013 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning på cirka 19,7 miljarder kronor. Efter utbetalda vinster återstod drygt 8
miljarder kronor till aktörerna. Detta är en bruttominskning med cirka 212 miljoner kronor, i löpande priser, jämfört med samma period förra året. Räknat på procent blir det en omsättningsminskning med 1 procent jämfört med första halvåret 2012.

- I vår sammanställning redovisar vi resultatet för de aktörer som har tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige. Första halvåret i år var omsättningen nästan 20 miljarder, det är en marginell
minskning jämfört med samma period förra året. Men verklighetens spelmarknad är större än så.  Vi vet exempelvis att de bolag som inte omfattas av den svenska regleringen stod för nästan hälften av allt internetspel  i Sverige under förra året, säger Joakim Rönngren, Lotteriinspektionens
kommunikationschef.

Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 11,2 miljarder kronor under årets två första kvartal. Det är en marginell minskning med 10 miljoner jämfört med samma period förra året.  Under första halvåret 2013 är nummerspel den produkt som med sina 9 procent ökat mest. Svenska Spels nätpoker fortsätter att minska, gick ner 13 procent. Utöver nummerspel är det enbart Casino Cosmopol som redovisar en positiv tillväxttakt. Casino Cosmopol ökade med nästan 1 procent jämfört med första halvåret i fjol.

ATG:s omsättning minskade med nästan 3 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen, med 10 procent, stod banspelet för. Även ombuden minskade sin omsättning och har gått ner med drygt 8 procent. ATG:s nätspel ökade med 6 procent och omsatte drygt 2,5 miljarder kronor, före utbetalda vinster, hittills i år.

Folkspel minskade sin omsättning med drygt 4 procent jämfört med samma period föregående år. Bingolotto minskade med 5,6 procent och deras nätspel minskade med 6,6 procent. Däremot ökade omsättningen på deras övriga lotter med 3,5 procent.

Svenska Postkodföreningens Postkodlotteriet omsatte 1,7 miljarder kronor under första halvåret i år. Det innebär att omsättning har ökat med nästan 18 procent jämfört med samma period förra året.
Postkodlotteriets nätspel omsatte cirka 43 miljoner under denna period. Nätspel är en ny tjänst i produktportföljen, vilket gör att ingen jämförelse med föregående år är möjlig.

IOGT-NTO med Miljonlotteriet omsatte 298 miljoner kronor under årets första halvår. Detta är på ungefär samma nivå som föregående år (då omsättningen uppgick till 297 miljoner kronor). Däremot minskade IOGT-NTO:s nätspel med 3 procent. 

Kombispel omsatte 240 miljoner kronor under första halvåret, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2012. PRO:s Trippleskrapet minskade med 8 procent. Kombispels övriga skraplotter minskade med 30 procent.

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation och Prostatacancerförbundet omsatte 30 miljoner kronor genom Datumlotteriet, vilket är en ökning med 18 procent. Ideella Spel:s Månadslotten omsatte 32 miljoner, vilket är en minskning med 11 procent. Sveriges Ideella samarbetsorganisation med lotteriet Kosing omsatte 20 miljoner kronor under årets första halvår. Lotteriet startade under sista kvartalet förra året, varför ingen jämförelse kan göras med andra kvartalet 2012.

Omsättningsstatistiken baseras på uppgifter från respektive aktör, all omsättningsstatistik gäller före utbetalda vinster. Uppgifter saknas för övriga rikslotterier, bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier.

Spelmarknaden i siffror, se tabeller i relaterat material.

För ytterligare information vänligen kontakta Joel Kitti-Junros, handläggare statistik och omvärld på tel. 0152-650 171, 0765-330 171 eller My Hamrén, kommunikatör på tel.0152-650 174, 0765-330 174.

 

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.