Inspektionen för strategiska produkter, ISP

Den svenska vapenexporten 2005

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:26 CET

Idag, den 22 mars 2006, överlämnar regeringen sin årliga skrivelse till riksdagen om den svenska vapenexporten.

Läs mer
http://www.isp.se/documents/public/se/pdf/pressinfo05.pdf

Se diagram över antalet utfärdade exporttillstånd, värdet av tillstånden samt den faktiska vapenexporten fördelat på regioner.
http://www.isp.se/documents/public/se/export05.ppt

Se Regeringskansliets pressmeddelande.
http://www.regeringen.se/sb/d/6439/a/60538