Empaticus AB

Den viktigaste egenskapen hos lärare - om tekniken levererar kunskaperna?

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 16:30 CEST

Långa arbetsdagar, stora krav på tillgänglighet utanför arbetstid och lockelserna i sociala media tros vara bidragande faktorer till ökande uppmärksamhetsproblematik och bristande färdigheter bland unga. Det anser den samlade expertisen på Omega Centers konferens i N.Y om SEL och Mindfulness i utbildning.  Är tekniken ett hot en räddning? Meningarna är delade. Oavsett så är den här för att stanna.

Språkforskaren Las Hesslinds undersökning av 700 klasser i låg och mellanstadiet visade att de samtalar med sina föräldrar endast 3,5 minut per dag - mot 15 minuter 1979 - och att det beror på att barnen alltmer överlämnas till ett ställföreträdande liv, tv:n och dataspelen. 
Så skrev journalisten och författaren Arne Reberg i Aftonbladet 3 december 2006. Det har knappast blivit bättre sedan dess.  Det innebär att det blir allt mindre tid för att lära ut och modellera känslomässiga och sociala färdigheter - något som i sin tur skapar problem för skolan. 

Diskussionerna på konferensen handlade till stor del om hur framtiden ser ut och hur detta kan bemötas. 

Empaticus hävdade att mycket av kunskapsinlärningen i framtiden kan ske via digitala media och de innovativa mjukvaror som i dagsläget utvecklas på flera håll. De tankarna kan i viss mån kopplas till konceptet Flipped Learning som ökar i popularitet inom skolan. 

Khan Academy, Ted talks, Smartboards som kan spela in lektioner, videoföreläsningar, sociala media och 1-1 är fenomen som gör att den inte är alltför svårt att tänka sig de framtida möjligheterna för kunskapsinlärning via teknik och onlinesamarbeten.

Experiment som utförts med datorer och iPads på barn och ungdomar som inte kunnat läsa och aldrig sett en dator tidigare  - som på egen hand lyckats lära sig drivna av nyfikenhet och samarbetandes - vittnar om att vi har mycket kvar att upptäcka om pedagogik och inlärning.

Om tekniken kunde frigöra tid för lärarna att fokusera mer på det mellanmänskliga så kan skolan och lärandet verkligen förändras i grunden.

De senaste årens framsteg inom neurovetenskapen visar på de stora fördelarna med daglig träning i att föra uppmärksamheten in i kroppen och fokusera på de förnimmelser som uppstår i samband med andning. Den sortens inre utbildning för stora vinster med sig inom områden som självreglering, empati, och resiliens hävdar Dr Daniel Siegel.

I den bästa av världar kanske tekniken kan frigöra tid för att våra allt mer ansvarstyngda lärare skall kunna stressa mindre och få möjlighet att fokusera mer på motiveringsarbete, värdegrund, samarbete, emotionella färdigheter och sociala förmågor. Låta lärarna få vara förebilder som förkroppsligar livslångt lärande, empati, medkänsla och konflikthantering utan att behöva bränna ut sig.

Låt våra lärare få chansen att vara mentorer istället för överbelastade. Investera i deras utveckling. De är samhällets viktigaste aktörer, för barnen är vår framtid.


Empaticus använder modern teknologi för att utveckla lekfulla redskap för personlig utveckling, sociala och känslomässiga färdigheter. Vi omsätter aktuell forskning till appar och weblösningar.

Appen Empatico finns tillgänglig på Appstore för iOS enheter och till vintern planeras kurser i metoden Cultivating Emotional Balance som visar mycket lovande resultat vid forskning på lärare. Metoden hjälper lärare att vara mer närvarande och mer lyhörda för elevernas känslomässiga behov, vilket leder till bättre studie resultat och lugnare atmosfär i klassrum.

Ytterligare två appar lanseras inom kort: EMOTIV för känslorapportering och mental träning i samarbete med Dr Eve Ekman och EmoXpress som handlar om känslouttryck.