Myggfeber

Denguefebern i Thailand drabbar allt fler resenärer

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 08:00 CEST

Hittills i år har 121 resenärer från Sverige drabbats av den farliga myggburna virussjukdomen denguefeber. De flesta blev smittade i Thailand. Ökningen jämfört med det tidigare rekordåret 2009, då 100 svenskar blev smittade är hela 34 procent. Denguefeber kan vara en allvarlig sjukdom, och den stora ökningen visar att resenärer behöver mer förebyggande kunskap, vid resor till tropiska områden.

Enligt statistik från Smittskyddsinstitutet framgår att denguefeber börjar bli ett allvarligt problem för flera   resenärer. Under 2006 var antalet fall 54 stycken, och per september i år har hela 118 personer blivit smittade av dengueviruset. Rekordåret 2009 med 100 smittade har därmed redan passerats och antalet smittade bli bara fler. Enligt en av Smittskyddsinstitutets epidemiologer, Marika Hjertqvist har hela 52 procent av samtliga fall blivit smittade i Thailand. Flera fall har även blivit infekterade efter resa i Indonesien, Indien och Malaysia. Några få smittade förekommer från Sydamerika, men Asien är helt dominerande vad gäller importerad denguefeber till Sverige. Att många svenskar smittas vid resa till tropikerna kan enligt Marika Hjertqvist bland annat bero på en viss okunskap hos resenärer, om att myggan som överför denguevirus, även finns i stadsmiljö och inte bara i djungeln.

Efter en sammanställning genomförd av Heikki Bengtsson, riskanalytiker specialiserad på internationell resesäkerhet framgår att de länder i världen med störst problem med denguevirus är Haiti, Filippinerna, Surinam, Dominikanska Republiken, Laos, Bhutan, Zambia, Thailand, Honduras och Nicaragua. Det faktum att så många svenskar drabbas just i Thailand kan hänga samman med det stora antalet resenärer från Sverige, och att landet är ett av de tio riskländerna i världen för just denna smitta. Dessutom är resenärernas medvetenhet om när på dygnet myggan är aktiv och var den finns begränsad. Den viktiga omständigheten att flera resenärer kanske inte vet hur de ska förebygga smitta genom att undvika myggbett borde rimligen ha en koppling till antalet fall säger Heikki Bengtsson.

Denguefeber är en farlig virussjukdom och den uppträder i tre olika former. Den första formen kallas för klassisk denguefeber och som kan ge influensaliknande symtom i varierad styrka med feber, ledvärk samt utslag och ses som en ganska mild form. Däremot kan sjukdomen hos en mindre andel av patienterna utvecklas till ett allvarligare tillstånd med blödningar i inre organ liksom från mag- och tarmkanalen och i vissa fall kan cirkulationssvikt uppstå. Dessa tillstånd kan i värsta fall vara dödliga. Det bor över två miljarder människor i områden där det finns denguefeber. Varje år infekteras över 200 miljoner människor av denguevirus som överförs av framförallt myggarten Aedes aegypti. Tusentals människor avlider varje år av sjukdomen.

Det finns inget vaccin mot denguevirus i dagsläget eller förebyggande profylax som det finns för malaria, dock pågår forskning för framtagning av vaccin. Det viktiga är att skydda sig mot myggstick. Myggan är som mest aktiv dagtid från tidig morgon, till sena eftermiddagen och flera timmar tills det börjar mörkna. Denguemyggan finns även i stadsmiljö. Källa: www.myggfeber.se

För mer information om denguefeber och om hur smitta förebyggs, besök: www.myggfeber.se och www.smi.se

För ytterligare information:

Heikki Bengtsson, Riskanalytiker- Myggfeber.se:  0708-10 45 01
Marika Hjertqvist, Epidemiolog – Smittskyddsinstitutet: 08- 457 23 00

E-mail: hb@LL41.se
Web: www.myggfeber.se

Myggfeber.se är specialiserade på resesäkerhet och har som huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker kring hälsa och säkerhet inför utlandsresan. Travel Safety Ratings är en modell för riskanalys med fokus på den internationella resenären som är utvecklad av myggfeber. Använd gärna vårt material men ange källan: myggfeber.se