Upplands Väsby kommun

Departementsintresse för Väsbyarbete

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 13:40 CEST

Ny skollag och ny förordning för vuxenutbildningen började tillämpas i juli 2012. De berörda departementen ville se hur de olika styrdokumenten tillämpas i praktiken ute i kommunerna. Upplands Väsby kommun har fristående utbildningsföretag inom hela vuxenutbildningen, förutom särskild
utbildning för vuxna som bedrivs i kommunal regi. Upplands Väsby kommun är organiserad utifrån kundvalsmodellen där kundvalskontoret är beställare av tjänsterna. För att få en helhetsbild och ta del av hur de nya förordningarna tillsammans med andra ramverk fungerar i kundvalsstyrd kommun besökte departementen kundvalskontoret. Under besöket var det särskilt fokus på vuxenutbildningen men även andra utbildningsformer lyftes upp.

- Det har varit givande att ta emot representanter från departementen för att informera om vuxenutbildningen i Upplands Väsbys organisation. Viktigt också att för vår del få ta del av frågeställningar som departementen har lyft fram, säger Anita Simak enhetschef/rektor för
vuxenutbildningen.

Störst intresse, från de olika departementen, var att ta del av vilka lösningar Upplands Väsby skapat inom ramverken för att ge bästa möjliga service till kommunens invånare. Besök hos tre fristående utbildningsföretag inom vuxenutbildning samt att träffa studie- och yrkesvägledare, lärare och
elever var ytterligare något som gav en bra uppfattning hur verksamheten fungerar
praktiskt.

För mer information:

Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret , 0739 – 10 46 27
Anna Kelfve, informatör, 073-970 43 25

 

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se