Radio- och TV-verket

Departementspromemoria om annonstid i radio och TV

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:39 CET

I promemorian sägs bl.a. att de svenska reglerna om sändningstid för annonser i TV bör anpassas till reglerna i TV-direktivet och att begränsningen av sändningstiden för annonser i radio bör tas bort.

Annonser i en TV-sändning föreslås få sändas under högst tolv minuter under en timme mellan hela klockslag och högst femton procent av sändningstiden under ett dygn. Begränsningen
för sändningar av annonser i TV-sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag bör avskaffas. Möjligheten att i TV-sändning under vissa förutsättningar överskrida den högsta tillåtna annonstiden om tolv minuter per timme tas bort.

Begränsningen av sändningstiden för annonser i radio föreslås tas bort.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2008.