Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Deporterad kristen homosexuell har hittats döende i Kabul

Press release   •   Apr 14, 2019 17:44 CEST

Uppdatering 12.5.2019. Hans svenskafghanska vänner skötte om honom, tvättade bort död vävnad och höll såret rent. "Ali" har dessutom varit utan droger i flera veckor. Pengar har samlats in i Sverige, och han har nu via ett annat sjukhus fått intravenöst antibiotikum som ges i dropp på det enkla hotellet där han bor. Den 11 maj opererades han (hudtransplantation), men det är osäkert om det lyckas och foten kan räddas. Läs mer!

"ETT VÄRDIGT, SÄKERT OCH ORDNAT ÅTERVÄNDANDE", så lyder en av många falskklingande fraser i Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan - ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder. 

Så här kan det se ut i verkligheten, när Sverige kastar ut unga ambitiösa människor, som flytt från krig och förföljelse, tillbaka till det helvete de flydde ifrån.

"Ali" - liksom många andra traumatiserade och återtraumatiserade ungdomar - led av sin psykiska ohälsa redan i Sverige. Men det faktum att han är homosexuell och kristen konvertit - vilket är förenat med dödsstraff i Afghanistan - påverkade inte heller domstolens beslut: Tvångsutvisning.

Efter deportationen eskalerade sjukdom och missbruk snabbt. Häromdagen hittades "Ali" döende på gatan, svårt avmagrad och infekterad, av andra deporterade svenskafghanska ungdomar.

Samtidigt som de försöker klara sin egen överlevnad på Kabuls gator, tar de nu hand om sin vän "Ali". Tack vare privata bidrag från Sverige finns en liten chans för "Ali" att få adekvat sjukhusvård, och kanske rädda sin infekterade fot.

Föreningen Höörs United FF (HUFF), en idrottsförening för ensamkommande ungdomar, har numera som sin huvudsakliga uppgift att hjälpa deporterade föreningsmedlemmar i Kabul.

Från läxläsning, fotbollsträning och gemensamma helgutflykter i skånska Höör, handlar det numera om att förse ungdomarna med det mest grundläggande: Mat, rena kläder och sovplats i en av världens farligaste städer.

Föreningens ordförande Vian Delsoz reser själv till Kabul inom några dagar, för att personligen hjälpa ungdomarna på plats, med hjälp av insamlade medel från svenska privatpersoner

Författare: EvaMärta Granqvist, sekreterare i HUFF evamarta@live.se 0767933525

På bilderna ser man dels hur vännerna sköter om honom i badrummet på ett hotell, dels hur foten ser ut efter några dagars skötsel där de döda vävnaderna tagits bort. Även om foten inte kan räddas är det bra att hans allmäntillstånd är bättre före en eventuell amputation. Den nedersta bilden visar Höörs United FF i full aktion, när laget var fullt bemannat. 

Media äger rätt att återge text och bilder.

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 

Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49