Tedestrand coaching AB

Depression, mobbing, missbruk, - vi är vilsna i terrängen!

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2013 18:35 CET

Visst är det märkligt och ett mönster att vi inte löser komplexa livsproblem på ett bra sätt. Oavsett om det är missbruk, psykiska problem, mobbing och andra typer av komplexa livsproblem så är mönstret densamma, problemen upprepar sig som om vi inte förstått något om hur det ska lösas varaktigt. 

Detta har pågått i decennier. Trots ofantligt många forskningsprojekt och satsade miljarder verkar det leda till mer vilsenhet eftersom komplexiteten verka öka med antalet detaljer som forskats kring. Siktet är felinställt - först en visuell överblick, därefter orientera i terrängen och undersöka den.

Man kan bryta ner det till olika områden och konstatera att det inte fungerar. Tvärtom så blir åtgärderna kontraproduktiva många gånger och föder nya och värre problem hos individer och grupper.

För mig är det enkelt att se vad som är den felande länken. Om man inte kan få en individ eller en grupp av individer att lösa problemet själv genom en visuell överblick som får hela systemet oavsett om det är individ eller grupp att omforma sig till den lösning som definitivt är möjlig inom alla dessa områden.

Den visuella överblicken är skapad idag. Frågan är vem som först kommer att ta den till sig och förändra sin egen verksamhet till något funktionellt istället för dysfunktionellt. Eller vilken eller vilka forskare som är beredda att ta tag i en forskning mot ett nytt paradigm inom dessa områden.

Matematiken är enkel, komplexitet som ska lösas av människan måste alltid föregås av en visuell överblick som skapats. Den visuella överblicken måste dessutom läras in till den eller dom som ska lösa problematiken eller nå en viss utvecklingspunkt.

Ta del av dessa 14 punkter punkter. Inget barn ska behöva bli mobbat, ingen människa ska behöva lida eller dö av svåra psykiska problem bara för att psykologins och pedagogikens företrädare inte behagar ta in ny kunskap - som dessutom skapats i Sverige.

14 punter som förklarar och bekräftar psykologisk orientering med karta;

http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/14-punkter-som-forklarar-och-bekraftar_18.html

Video som berättar mer om nödvändigheten av visuell överblick för det komplexa eller för entropi - sönderfall som uppstått under tid.TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235