Universitetssjukhuset i Lund

Deprimerad tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:04 CET

En 71-årig kvinna som vårdades för depression vid Universitetssjukhuset i Lund tog i mitten av januari sitt liv i hemmet. Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.

Kvinnan hade under en längre tid behandlats med antidepressiv medicin och neuroleptika, dvs starkare nervlugnande preparat. Hennes tillstånd förbättrades och hon fick efterhand möjlighet att vistas i hemmet.

Vid en sådan vistelse avled kvinnan genom självmord.


Enligt Lex Maria måste händelser då en patient begår självmord under eller i anslutning till vården anmälas till Socialstyrelsen.

Allmänintresset är i många fall lågt. När det gäller publicering om inträffade självmord finns det dessutom anledning att vara försiktig. Världshälsoorganisationen WHO har antagit rekommendationer som syftar till att skydda den enskilde patienten och att förhindra impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna.

Bland annat varnas för glorifiering och metodbeskrivningar av självmord.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.