NASDAQ OMX

Derivat: Förändringar i regler gällande notering av warranter och certifikat på OMX Nordiska Börs Stockholm (154/08)

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:06 CEST

NASDAQ OMX har under en längre tid drivit en process med syfte att samordna reglerna för warrant- och certifikatemittenter på OMX Nordiska börser i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Island. Detta arbete har under sommaren 2008 slutförts vilket innebär att nya regler införs i de olika länderna.

För emittenter på OMX Nordiska börs i Stockholm kommer nya regler att implementeras fr.o.m. den 1 oktober 2008 (se bilaga).

Förändringarna innebär att det s.k. Ramavtalet för warranter upphör att gälla och ersätts med ett regelverk där börsens alla bestämmelser samlas. Emittenter förbinder sig att följa relevanta delar av reglerna genom att underteckna en förbindelse.

Tanken är att börsens samtliga regler ska finnas i en regelbok på liknande sätt som på de övriga OMX börserna. Regelboken delas in i olika värdepappersområden såsom aktier, obligationer, warranter etc. Börsens regelbok beträffande warranter & certifikat är uppbyggd enligt följande:


Avsnitt 1, Introduktion
Avsnitt 2, Krav gällande det emitterande institutet
Avsnitt 3, Krav gällande de noterade instrumenten warranter och certifikat
Avsnitt 4, Krav gällande offentliggörande av information
Avsnitt 5, Generalklausul
Avsnitt 6, Avgifter
Avsnitt 7, Sanktioner


Appendix 1, Noteringsansökan
Appendix 2, Åtagande att följa börsens regler, Köpenhamn
Appendix 3, Åtagande att följa börsens regler, Helsingfors
Appendix 4, Åtagande att följa börsens regler, Stockholm
Appendix 5, Noteringsblankett, Stockholm
Appendix 6, Noteringsblankett, Helsingfors
Appendix 7, Noteringsblankett, Köpenhamn
Appendix 8, Sanktioner, Köpenhamn
Appendix 9, Sanktioner, Island
Appendix 10, Sanktioner, Helsingfors
Appendix 11, Sanktioner, Stockholm


En förbindelse att följa dessa nya regler kommer att skickas ut till samtliga emittenter under september. Åtagandet ska då undertecknas och skickas tillbaka till börsen.