Stockholmsbörsen AB

Derivat: Information angående aktieutdelning i MTG (8/06)

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:33 CET

Följande information är baserad på ett pressmeddelande från MTG daterat den 16 februari 2006. MTG:s styrelse har föreslagit att ordinarie bolagsstämma godkänner utdelning av aktier i Metro International S.A. (Metro) genom en split (2:1) samt ett obligatoriskt inlösenförfarande.

Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen . Följande filer finns att ladda ner: http://www.newsonline.se/open.asp?doc=http://www.newsonline.se/release/5479/200603/8_MTG_AK_utd_1.pdf