Stockholmsbörsen AB

Derivat: Information angående extraordinär utdelning i TietoEnator (56/04)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:46 CEST

Följande information är baserad på pressmeddelande från TietoEnator daterat den 20 oktober 2004 och kan komma att ändras. Styrelsen i TietoEnator avser föreslå bolagsstämman den 25 november 2004 en extraordinär utdelning om € 0,50 per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är 30 november 2004.

Under förutsättning att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om extraordinär utdelning, kommer options- och terminskontrakt att omräknas enligt Stockholmsbörsens Derivatregelverk 4.5.3.6.1. och med aktieombudsmannens godkännande att konvertera utdelningen från Euro till SEK.

Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen . Följande filer finns att ladda ner: http://www.newsonline.se/open.asp?doc=http://www.newsonline.se/release/5479/200410/56_TietoEnator_Utd_1.pdf