Stockholmsbörsen AB

Derivat: Information angående Wihlborgs erbjudande till aktieägarna i Fabege, (43/04)

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 16:03 CEST

Följande information är baserad på ett pressmeddelande från Wihlborgs Fastigheter AB (Wihlborgs) publicerat den 19 juli 2004 avseende Wihlborgs erbjudande till aktieägarna i Fabege AB (Fabege) och kan komma att ändras om ny information framkommer. Erbjudandet i korthet:
- För varje A- och B-aktie i Fabege erhålls 108 kr respektive 105,50 kr (?Kontantalternativet?), eller
- För varje 20-tal A- eller B-aktier i Fabege erhålls 21 nyemitterade aktier i Wihlborgs (?Aktiealternativet?), eller
- För varje A- eller B-aktie i Fabege erhålls ett konvertibelt förlagsbevis i Wihlborgs på nominellt 105,50 kronor med 5,25 procent ränta, konvertibelt till en aktie i Wihlborgs (?Konvertibelalternativet?).
Anmälningstiden väntas löpa från den 25 augusti till den 15 september 2004. En extra bolagsstämma som ska behandla aktie- och konvertibelalternativen är planerad till 30 augusti 2004.


Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.stockholmsborsen.se.