Stockholmsbörsen AB

Derivat: Information angående Wihlborgs erbjudande till aktieägarna i Fabege och justering av options, terminskontrakt och OMX index (54/04)

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 13:05 CEST

Följande information är baserad på ett pressmeddelande från Wihlborgs Fastigheter AB (Wihlborgs) publicerat den 8 oktober 2004 avseende Wihlborgs ägarandel av rösterna i Fabege (Fabege). Wihlborgs är vid utgången av den förlängda anmälningsperioden den 6 oktober 2004 ägare av 96,0 procent av antalet aktier och 95,7 procent av rösterna i Fabege. Av de i erbjudandet totalt förvärvade aktierna i Fabege har majoriteten av aktieägarna valt ”Aktiealternativet” där 1,05 nyemitterade Wihlborgsaktier erhålls för varje Fabegeaktie. För utförligare information avseende erbjudandet hänvisas till ovan nämnda pressmeddelande från Wihlborgs samt Börsmeddelanden 43/04 och 52/04.

Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen . Följande filer finns att ladda ner: http://www.newsonline.se/open.asp?doc=http://www.newsonline.se/release/5479/200410/54_Fabege_erbjudande_3.pdf
http://www.newsonline.se/open.asp?doc=http://www.newsonline.se/release/5479/200410/0412_FABG.pdf