Stockholmsbörsen AB

Derivat: Information avseende gårdagens handelsstopp i warranter utgivna av UBS AG (81/05)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:48 CEST

Den 25 oktober handelsstoppade Stockholmsbörsen nedanstående instrument. Bakgrunden till handelsstoppet var att osäkerhet rådde kring de prisnivåer på vilka instrumenten omsattes på marknaden och om fullständig och korrekt information hade kommunicerats av emittenten till potentiella investerare. Situationen har nu klarlagts och handel kommer att återupptas i samband med marknadens öppning. Följande information har i samband med detta lämnats av UBS.

”UBS handelsstoppade igår ett antal nyligen noterade warranter i Ericsson p g a tekniska problem. UBS kommer att återuppta sitt market making åtagande i dessa warranter fr o m marknadens öppning. Det inträffade kommer inte att påverka den framtida prissättningen eftersom prissättningen kommer att överensstämma med villkoren i prospektet.”

Följande warranter har varit handelsstoppade under gårdagen.

ERI6I 36UBS
ERI6I 40UBS
ERI8F 24UBS
ERI8F 28UBS
ERI8F 32UBS
ERI8F 40UBS

För eventuella frågor vänligen kontakta UBS AG Stockholmsfilialen på tel 08 - 453 73 00.

Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen . Följande filer finns att ladda ner: http://www.newsonline.se/open.asp?doc=http://www.newsonline.se/release/5479/200510/Info_upphavt_handelsstopp_UBS_051025_sv_Mnr_81.pdf