Stockholmsbörsen AB

Derivat: Information med anledning av Indaps bud på Gambro (15/06)

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 10:07 CEST


Den 3 april offentliggjorde Indap AB (Indap) ett erbjudande till Gambros aktieägare, vilka erbjuds 111,00 kronor kontant per Gambroaktie. Förutsatt att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Indap blir ägare till 90 % eller mer av totalt antal aktier och röster i Gambro kommer Stockholmsbörsen att genomföra en justering av options- och terminskontrakt i Gambro.