Stockholmsbörsen AB

Derivat: Information med anledning av särskilt utdelningsförfarande i ABB (17/06)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:46 CEST


Följande information är baserad på ett pressmeddelande från ABB Ltd, daterad den 5 april 2006. Aktieägare i ABB Ltd som har skatterättslig hemvist i Sverige erbjuds ett särskilt utdelningsförfarande för att erhålla utdelning utan avdrag för den schweiziska källskatten vid utbetalning av kontantutdelningen. Kontantutdelningen kommer då i stället att beskattas enligt svenska regler. För ytterligare information, se ovan nämnda pressmeddelande.

Underliggande instrument för options- och terminskontrakten avseende ABB Ltd kommer att vara ABB Ltd-aktier under hela perioden som det särskilda utdelningsförfarandet pågår. Avseende OMX-index kommer ingen justering att ske med anledning av det särskilda utdelningsförfarandet.