Stockholmsbörsen AB

Derivat: Justering av Electrolux och Husqvarna korgkontrakt till följd av inlösenprogram i Electrolux (51/06)

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:34 CET

Derivat: Justering av Electrolux och Husqvarna korgkontrakt till följd av inlösenprogram i Electrolux (51/06)

Styrelsen för Electrolux föreslår att en extra bolagsstämma godkänner ett inlösenprogram, varvid varje aktieägare erhåller en inlösenaktie som därefter blir föremål för obligatoriskt inlösenförfarande till inlösenkurs SEK 20,00. Den extra bolagsstämman kommer att hållas i december 2006. Förutsatt att bolagsstämman godkänner det föreslagna inlösenprogrammet kommer Stockholmsbörsen att genomföra en justering av korg options- och terminskontrakt i Electrolux och Husqvarna. Lösen- och terminspris kommer att multipliceras med en justeringsfaktor beräknad med hänsyn tagen till marknadsvärdet av de aktier som ingår i kontraktsbasen. Informationen kan komma att ändras om ny information framkommer.