Stockholmsbörsen AB

Derivat: Justering av warranter i TeliaSonera AB med anledning av kontantutdelning (22/06)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:42 CEST

I samband med kontantutdelning i TeliaSonera AB kommer omräkning att ske av samtliga warranter avseende TeliaSonera AB. Omräkningen kommer att träda i kraft fr. o. m. fredagen den 28 april 2006.

För mer information avseende justeringen av warranterna vänligen kontakta respektive utgivare.