NASDAQ OMX

Derivat: Korrigering: Notering av Turbowarranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB (159/08) (160/08)

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:44 CEST

 

Korrigeringen avser underliggande instrument och kortnamn för en warrant. Korrigeringen är markerad med fet text i bifogad fil. 
Den 19 september 2008 kommer 15 st Turbowarranter, utgivna av Carnegie Investment Bank AB (publ), noteras på listan för Knock-out warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB. 

Utfärdare: Carnegie Investment Bank AB (publ) 
Värdepapper: Turbowarranter av europeisk typ 
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning 
Löptid: Från 19 september 2008 t.o.m. slutdagen eller tidpunkt för Knock-out händelse 
Market Maker: Carnegie Investment Bank AB (publ) 


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Warranter, Carnegie Investment Bank AB, 08-451 40 60 eller warranter@carnegie.se