NASDAQ OMX

Derivat: Notering av aktiebevis utgivet av Swedbank AB (58/09)

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:55 CEST

Den 14 april 2009 kommer 1 st aktiebevis, utgivet av Swedbank AB, att noteras på listan för certifikat. Instrumentet har registrerats vid Euroclear Sweden AB.

Utfärdare: Swedbank AB
Värdepapper: Aktiebevis av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 14 april 2009 t.o.m. 3 juli 2009
Market Maker: Swedbank AB


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Magnus Bondesson, 08 - 5859 15 84