NASDAQ OMX

Derivat: Notering av aktiebevis utgivna av Swedbank AB (68/09)

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:29 CEST

Den 24 april 2009 kommer 3 st aktiebevis, utgivna av Swedbank AB, att noteras på listan för certifikat. Instrumenten har registrerats vid Euroclear Sweden AB.

Utfärdare: Swedbank AB
Värdepapper: Aktiebevis av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 24 april 2009 t.o.m. 3 juli 2009
Market Maker: Swedbank AB