NASDAQ OMX

Derivat: Notering av certifikat utgivet av Svenska Handelsbanken AB (61/09)

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:17 CEST

Den 17 april 2009 kommer 1 st certifikat, utgivet av Svenska Handelsbanken AB (publ), att noteras på listan för certifikat. Instrumentet har registrerats vid Euroclear Sweden AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Värdepapper: Certifikat av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 17 april 2009 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB (publ)