NASDAQ OMX

Derivat: Notering av certifikat utgivet av UBS AG, London Branch (130/09)

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 11:49 CEST

Den 31 juli 2009 kommer 1 certifikat, utgivet av UBS AG, London Branch att noteras på listan för certifikat. Instrumentet har registrerats vid Euroclear Sweden AB.

Utfärdare: UBS AG, London Branch
Värdepapper: Certifikat av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 31 juli 2009 t.o.m. slutdagen
Market Maker: UBS AG, London Branch