NASDAQ OMX

Derivat: Notering av certifikat utgivna av Svenska Handelsbanken AB (56/09)

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 16:59 CEST

Den 7 april 2009 kommer 3 st certifikat, utgivna av Svenska Handelsbanken AB (publ), att noteras på listan för certifikat. Instrumenten har registrerats vid Euroclear Sweden AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Värdepapper: Certifikat av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 7 april 2009 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB (publ)


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Anders Nicander, +46 8 701 83 95.