NASDAQ OMX

Derivat: Notering av certifikat utgivna av Svenska Handelsbanken AB (60/09)

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 16:14 CEST

Den 16 april 2009 kommer 94 st certifikat, utgivna av Svenska Handelsbanken AB (publ), att noteras på listan för certifikat. Instrumenten har registrerats vid Euroclear Sweden AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Värdepapper: Certifikat av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 16 april 2009 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB (publ)